W NVDA 2013.2 mamy całkiem sporo nowych funkcji, poprawek i ulepszeń. Znajdziemy tu: obsługę Chromium Embedded Framework - kontrolki przeglądarki sieciowej, używanej w niektórych programach, nowe wiadomości w aktywnym oknie rozmowy tekstowej Skype są wypowiadane automatycznie, obsługę Twin - odczyt nazw zakładek i mniejsza gadatliwość przy anonsowaniu tweetów i wiele więcej.

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/31-nvda-2013-2 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Obsługa Chromium Embedded Framework - kontrolki przeglądarki sieciowej, używanej w niektórych programach.
 • Skype: nowe wiadomości w aktywnym oknie rozmowy tekstowej są wypowiadane automatycznie.
 • Obsługa Twin: odczyt nazw zakładek i mniejsza gadatliwość przy anonsowaniu tweetów.
 • Możesz teraz wyłączyć wyświetlanie komunikatów NVDA na monitorze brajlowskim. W ustawieniach brajla przestaw czas wygasania komunikatów na 0.
 • Okno zarządzania dodatkami rozbudowane o przycisk "Pobierz dodatki". Powoduje on otwarcie strony, na której można pobrać i zainstalować dodatki dla NVDA.
 • W okienku "Witaj w NVDA", które pojawia się przy pierwszym uruchomieniu programu, możesz teraz określić, czy NVDA ma być uruchamiane automatycznie po zalogowaniu do systemu.
 • W programie Dolphin Cicero automatycznie aktywny jest tryb uśpienia NVDA.
 • Obsługa połączonych przez bluetooth Monitorów brajlowskich produkcji Freedom Scientific: Focus 14 Blue i Focus 80 Blue, oraz Focus 40 Blue w niektórych konfiguracjach nie obsługiwanych poprzednio.
 • Nowe tablice brajlowskie: angielski brajl komputerowy, Koreański 2 stopnia, rosyjski brajl dla kodu komputerowego.
 • Wersje 64-bitowe Miranda IM/Miranda NG są teraz obsługiwane.
 • Sugestie autouzupełniania są odczytywane w programie Outlook 2010.
 • W Windows 8 odczytywane są automatycznie sugestie wyszukiwania na ekranie startowym.
 • Wsparcie nawigacji i edycji arkuszy w Microsoft Excel 2013.
 • Nowy wariant Espeak: Iven3.
 • Nowy język: Farsi.

Zmiany

 • Na ekranie dotykowym: machnięcie w lewo lub prawo jednym palcem w trybie obiektów przesuwa do poprzedniego lub następnego poprzez wszystkie obiekty, nie tylko te w obecnym kontenerze. Machnięcie dwoma palcami wykonuje oryginalną akcję przechodzenia do poprzedniego lub następnego w aktualnym kontenerze.
 • Ustawienia przeglądania: pole wyboru "zgłaszaj układ tabeli" zmienione na "Dołącz układ tabeli", aby uwidocznić fakt, że klawisze szybkiej nawigacji nie będą wyszukiwać tych tabel, gdy to pole wyboru nie jest zaznaczone.
 • Poziom podglądu zastąpiony przez tryby przeglądania obiektu, dokumentu i ekranu.
 • Przeglądanie obiektu odczytuje tekst w obrębie wybranego obiektu, przeglądanie dokumentu odczytuje tekst w buforze trybu przeglądania aktualnego dokumentu (jeśli jest), a przeglądanie ekranu - prezentuje tekst okna bieżącej aplikacji.
 • Komendy, które wcześniej włączały i wyłączały poziom podglądu, teraz przełączają między wyżej omówionymi trybami.
 • W trybie przeglądania dokumentu i ekranu, obiekt nawigatora automatycznie podąża za kursorem podglądu, śledząc w ten sposób najniższy w chierarchii obiekt nawigacyjny.
 • Po przełączeniu się w tryb przeglądania ekranu, NVDA pozostaje w tym trybie do chwili ręcznego przełączenia w inny tryb.
 • W trybie przeglądania dokumentu lub obiektu, NVDA może przełączać się między tymi trybami zależnie od tego, czy przeglądasz jakiś dokument w trybie czytania.
 • Zaktualizowano bibliotekę tłumaczenia brajla Liblouis do wersji 2.5.3.

Poprawione błędy

 • Aktywowanie obiektu anonsuje akcję przed aktywacją, zamiast po niej (np. Rozwinięte, gdy rozwijasz, zamiast "Zwinięte").
 • Dokładniejsze odczytywanie i śledzenie kursora w różnych polach wprowadzania takich jak okno czatu, albo wyszukiwania dla ostatnich wersji Skype.
 • Na liście ostatnich rozmów Skype, odczytywana jest liczba nowych zdarzeń dla każdej konwersacji jeśli ma to zastosowanie.
 • Poprawki śledzenia kursora i kolejności odczytu dla tekstu napisanego od prawej do lewej; np. edycja tekstu arabskiego w Microsoft Excel.
 • Szybka nawigacja do przycisków i pól formularza uwzględnia linki oznaczone jako przyciski w przeglądarce Internet Explorer.
 • W trybie przeglądania, treść wewnątrz widoków drzewa nie jest przedstawiana, gdyż spłaszczona reprezentacja niczemu nie służy. Możesz nacisnąć Enter na drzewie, aby pracować z nim w trybie formularzy.
 • Klawisze alt+strzałka w górę lub w dół, rozwijające listę, nie przełączają od teraz do trybu przeglądania.
 • W Internet Explorer 10, komórki tabeli nie aktywują trybu formularza, chyba, że zostały odpowiednio oznaczone jako kontrolki przez autora strony.
 • Rozwiązane problemy z uruchomieniem NVDA, jeśli czas systemowy jest wcześniejszy od czasu ostatniego sprawdzania aktualizacji.
 • Jeśli na monitorze brajlowskim wyświetlany jest pasek postępu, monitor jest odświeżany, gdy pasek postępu się zmieni.
 • W trybie przeglądania dla aplikacji Mozilli, podpisy tabeli nie są od teraz prezentowane podwójnie. Ponadto, streszczenie jest prezentowane, jeśli istnieje również podpis.
 • Jeśli zmieniono język wprowadzania w Windows 8, NVDA ogłasza aktualny język zamiast poprzedniego.
 • W Windows 8 NVDA teraz ogłasza zmiany trybu konwersji IME.
 • NVDA nie ogłasza śmieci na pulpicie, gdy używane są metody wprowadzania Google japoński, albo Atok IME.
 • W Windows 7 i wyższych, NVDA od teraz nie ogłasza rozpoznawania mowy albo gestów dotykowych jako zmian języka klawiatury.
 • NVDA nie ogłasza od teraz znaku specjalnego (0x7f) gdy naciśnięto ctrl+Backspace w niektórych edytorach przy włączonym wypowiadaniu wpisywanych znaków.
 • Nie pojawiają się od teraz zmiany głośności, wysokości itp. głosu Espeak, gdy NVDA czyta tekst zawierający pewne znaki kontrolne lub XML.
 • W aplikacjach Java, zmiany nazwy lub tytułu aktualnej kontrolki są ogłaszane automatycznie i są odzwierciedlone przy odpytywaniu kontrolki.
 • W kontrolkach Scintilla, linie są od teraz prawidłowo odczytywane przy włączonym zawijaniu wierszy.
 • W aplikacjach Mozilla, nazwa elementów listy tylko do odczytu jest teraz prawidłowo raportowana; np. gdy nawigujesz po tweetach w trybie formularzy w serwisie twitter.com.
 • Microsoft Office 2013: okienka potwierdzeń są teraz odczytywane automatycznie, gdy się pojawiają.
 • Microsoft Word: poprawki wydajności podczas nawigacji niektórych tabel.
 • Komendy NvDA nawigacji po tabeli (control+alt+strzałki) funkcjonują lepiej w niektórych tabelach Microsoft Word, w których komórka zajmuje wiele linii.
 • Jeśli Menedżer dodatków jest już otwarty, uruchomienie go ponownie (albo z menu Narzędzia, albo przez otwarcie pliku dodatku) nie powoduje od teraz problemów z zamknięciem Menedżera.
 • Od teraz NVDA nie zawiesza się w niektórych okienkach dialogowych, gdy używane jest wprowadzanie japońskiego lub chińskiego IME Office 2010.
 • Wielokrotne spacje nie są kompresowane do pojedynczej na monitorach brajlowskich.
 • Narzędzia Zend Eclipse PHP Developer pracują teraz tak samo jak Eclipse.
 • W Internet Explorer, ponownie nie jest konieczne naciśnięcie Tab by pracować z obiektem zagnieżdżonym (takim jak Flash) po uprzednim naciśnięciu na nim Enter.
 • Podczas edycji tekstu w Microsoft PowerPoint, ostatnia linia nie jest od teraz czytana jako poprzednia, jeśli ostatnia linia jest pusta.
 • W Microsoft PowerPoint, obiekty nie są od teraz wypowiadane czasem podwójnie gdy je zaznaczasz, lub chcesz edytować.
 • NVDA nie powoduje od teraz awarii bądź zawieszania Adobe Readera przy czytaniu niektórych źle sformatowanych dokumentów PDF zawierających wiersze tabel poza tabelą.
 • NVDA obecnie prawidłowo wykrywa następny slajd, gdy usuwany jest slajd w widoku miniatur Microsoft PowerPoint.

Comments on NVDA 2013.2

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy