Nowa wersja NVDA 2013.3 to między innymi oczekiwana funkcjonalność tworzenia profili przy użyciu których możesz od teraz określić różne ustawienia dla różnych sytuacji (profile mogą być aktywowane ręcznie lub automatycznie np. dla konkretnej aplikacji), dostępne jest już okienko ustawień zdarzeń wejścia, ułatwiające konfigurowanie własnych zdarzeń wejścia (takich jak naciskane klawisze) aktywujące polecenia NVDA). Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą zmian w tej wersji NVDA.

{SCPinterestShare href=https://nvda.pl/co-nowego-w-nvda/32-nvda-2013-3 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • W dokumentach Microsoft Word zgłaszane są pola formularza.
 • W Microsoft Word NVDA może informować o zmianach w dokumencie, gdy włączone jest śledzenie zmian. Aby ta funkcja działała, należy zaznaczyć pole wyboru "Zgłaszaj zmiany edycyjne" (domyślnie niezaznaczone) w menu NVDA Ustawienia -> Formatowanie dokumentów.
 • Listy rozwijane w Microsoft Excel 2003 do 2010 są teraz czytane przy otwieraniu i nawigacji wewnątrz nich.
 • Nowa opcja "Zezwalaj na przeglądanie w trybie czytaj wszystko" w oknie ustawień klawiatury, umożliwia nawigację wewnątrz dokumentu klawiszami szybkiej nawigacji trybu czytania oraz strzałkami kursora, nie przerywając czytania. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.
 • Dostępne jest obecnie okienko ustawień zdarzeń wejścia, ułatwiające konfigurowanie własnych zdarzeń wejścia (takich jak naciskane klawisze) aktywujące polecenia NVDA).
 • Przy użyciu profili konfiguracji, możesz od teraz określić różne ustawienia dla różnych sytuacji. Profile mogą być aktywowane ręcznie lub automatycznie (np. dla konkretnej aplikacji).
 • W Microsoft Excel komórki będące linkami, są teraz anonsowane jako linki.
 • W Microsoft Excel istnienie komentarzy na komórce jest teraz zgłaszane użytkownikowi.

Zmiany

 • Zend Studio obecnie działa tak samo jak Eclipse.
 • W okienku reguł wiadomości Microsoft Outlook 2010, zmieniony stan pewnych pól wyboru zgłaszany jest automatycznie.
 • NVDA obecnie będzie ogłaszać stan przypiętych kontrolek, takich jak karty w Mozilla Firefox.
 • Możliwe jest od teraz powiązanie skryptów ze skrótami klawiszowymi zawierającymi klawisze Alt i/lub Windows jako modyfikatory. Dawniej, jeśli zostało to zrobione, wykonanie skryptu powodowało również otwarcie menu start, lub paska menu.
 • Zaznaczanie tekstu w dokumentach trybu czytania (np. użycie control+shift+end) nie powoduje przełączenia układu klawiatury na systemach z zainstalowanymi wieloma układami klawiatury.
 • Fizyczne przemieszczenia i inne zdarzenia na niektórych nowych komputerach, nie są od teraz traktowane jako naciśnięcia klawiszy. Dotychczas powodowały wyciszenie mowy i czasami uruchomienie innych komend NVDA.
 • NVDA teraz zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami w programie Poedit 1.5.7. Użytkownicy korzystający ze starszych wersji powinni zaktualizować program.
 • NVDA potrafi teraz odczytywać zabezpieczone dokumenty w Microsoft Word 2010, nie powodując awarii edytora.
 • Podanie nieznanego przełącznika linii komend przy uruchamianiu pakietu dystrybucyjnego NVDA, nie powoduje dłużej wystąpienia niekończącego się ciągu komunikatów o błędach.
 • Po naciśnięciu control+a w arkuszu Microsoft Excel, zgłoszone zostanie nowe zaznaczenie.
 • Ustawienia klawiatury: jeśli nie wybrano żadnego klawisza NVDA, pojawia się błąd przy zamykaniu tego okna. Przynajmniej jeden klawisz NVDA musi być wybrany dla prawidłowego używania programu.
 • W Microsoft Excel NVDA inaczej anonsuje połączone komórki, a inaczej - wiele zaznaczonych komórek.
 • Kursor trybu przeglądania nie jest od teraz nieprawidłowo ustawiany po opuszczeniu okna dialogowego lub aplikacji wewnątrz dokumentu.

Poprawione błędy

 • W Internet Explorerze rozwiązany problem awarii przeglądarki przy zamykaniu NVDA.
 • Naprawiony problem, że monitory brajlowskie serii HumanWare Brailliant BI/B nie pojawiały się w niektórych systemach na liście w ustawieniach brajla, nawet gdy taki monitor był podłączony przez USB.
 • W Microsoft Word rozwiązane problemy z oznajmianiem tekstu alternatywnego grafiki i obiektów, który zawierał cudzysłowy i inne niestandardowe znaki.
 • NVDA odczytuje teraz prawidłowo dokumenty XHTML w Microsoft Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML.
 • Prawidłowo oznajmiana liczba elementów niektórych poziomych list w trybie czytania. poprzednio mogła być podwojona.

Comments on NVDA 2013.3

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy