Nowa wersja NVDA 2014.1 to między innymi wsparcie dla Microsoft PowerPoint 2013, poprawki współpracy NVDA z Microsoft Word i Excel, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail, FireFox, Google Chrome, Internet Explorer, lepsza obsługa programów napisanych w Java, ulepszenia obsługi linijek brajlowskich i całe mnóstwo innych nowych funkcji, poprawek i ulepszeń. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą zmian w NVDA.

{SCPinterestShare href=https://nvda.pl/co-nowego-w-nvda/34-nvda-2014-1 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Wsparcie dla Microsoft PowerPoint 2013. Uwaga: widok chroniony nie jest obsługiwany.
 • W Microsoft Word i Excel, NVDA może teraz czytać wybrany symbol podczas wyboru w okienku wstaw symbol.
 • W okienku ustawień formatowania dokumentu, możliwe jest obecnie określenie, czy treść w dokumentach powinna być identyfikowana jako klikalna. Ta opcja jest domyślnie włączona (poprzednie zachowanie).
 • Wsparcie monitorów brajlowskich połączonych przez Bluetooth na komputerze z uruchomionym oprogramowaniem Widcomm Bluetooth.
 • Podczas edycji tekstu w PowerPoint, raportowane są hiperłącza.
 • Wewnątrz aplikacji ARIA albo okien dialogowych na stronach www, możliwe jest przełączenie NVDA w tryb czytania klawiszami NVDA+Space, co umożliwia nawigację wewnątrz aplikacji lub dialogu tak jak w dokumencie.
 • W Outlook Express / Windows Mail / Windows Live Mail, NVDA teraz informuje czy wiadomość ma załącznik lub jest oflagowana.
 • Podczas nawigowania wewnątrz tabeli w dostępnych aplikacjach Java, odczytywane są współrzędne komórki oraz nagłówki wiersza i kolumny, jeśli istnieją.

Zmiany

 • Dla monitorów brajlowskich Papenmeier, usunięta została komenda przejścia do płaskiego podglądu / punktu uwagi. Użytkownicy mogą przypisać własne klawisze w okienku Zdarzenia wejścia.
 • NVDA teraz opiera się na Microsoft VC Runtime wersja 11, co oznacza, że nie może dłużej być uruchomiony na systemach operacyjnych starszych niż Windows XP Service Pack 2 lub Windows Server 2003 Service Pack 1.
 • Poziom interpunkcji: Niektóre, oznajmia od teraz znaki gwiazdka (*) i plus (+).
 • Zaktualizowano eSpeak do wersji 1.48.03 zawierającej wiele poprawek języków i kilku awarii.

Poprawione błędy

 • Podczas przemieszczania się po komórkach i ich zaznaczania w Microsoft Excel, NVDA nie powinien od teraz nieprawidłowo czytać poprzedniej komórki, zamiast obecnej, gdy Microsoft Excel jest wolny.
 • NVDA prawidłowo obsługuje otwieranie listy rozwijanej dla komórki w Microsoft Excel przez menu kontekstowe.
 • Nowa zawartość strony sklepu w iTunes 11 jest teraz prawidłowo pokazywana w trybie czytania gdy nastąpi przejście przez link do sklepu, lub gdy otwierana jest od razu strona sklepu.
 • Przyciski podglądu piosenek w sklepie iTunes 11 teraz posiadają etykietę w trybie czytania.
 • W trybie czytania w Google Chrome, etykiety pól wyboru i przycisków opcji są teraz prawidłowo odczytywane.
 • W Instantbird, NVDA nie odczytuje dłużej bezużytecznych informacji po każdym przejściu do kontaktu na liście kontaktów.
 • W trybie czytania w Adobe Reader, prawidłowy tekst jest odczytywany dla przycisków etc., gdy etykieta została nadpisana przy użyciu podpowiedzi lub innych metod.
 • W trybie czytania w Adobe Reader, obce grafiki zawierające tekst "mc-ref" nie będą dłużej odczytywane.
 • NVDA nie zgłasza dłużej wszystkich komórek w Microsoft Excel jako podkreślone, odczytując ich informacje o formatowaniu.
 • W dokumentach trybu czytania nie są pokazywane pozbawione znaczenia znaki Unikodu np. z zakresu do prywatnego użycia. W niektórych przypadkach blokowało to możliwość pokazania bardziej użytecznych etykiet.
 • Wprowadzanie znaków wschodnioazjatyckich nie powodóje dłużej problemów w programie PuTTY.
 • Nawigowanie w dokumencie po anulowanym czytaniu wszystkiego, nie powoduje od teraz, że NVDA czasami nieprawidłowo zgłaszał wyjście z pola (takiego jak tabela) które znajdowało się w dokumencie niżej niż miejsce, w którym przerwano czytanie.
 • Podczas używania klawiszy szybkiej nawigacji trybu czytania, gdy aktywna jest funkcja Czytaj wszystko i włączone zezwalanie na przeglądanie podczas czytania wszystkiego, NVDA bardziej dokładnie anonsuje nowe pole (np. teraz mówi że nagłówek to nagłówek, zamiast odczytywać tylko jego tekst).
 • Polecenia szybkiej nawigacji przeskoku do początku lub końca kontenera, obecnie honorują ustawienie zezwalania na przeglądanie w trybie czytaj wszystko (tj. nie będą powodować anulowania czytania wszystkiego).
 • Nazwy gestów dotykowych wymienione w oknie zdarzeń wejścia NVDA, przedstawiane są obecnie w przyjaznej, przetłumaczonej formie.
 • NVDA nie powoduje dłużej awarii niektórych programów podczas przemieszczania myszy po ich kontrolkach rich edit (TRichEdit). Programy te to m.in. Jarte 5.1 i BRfácil.
 • W Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, kontenery takie jak tabele, oznaczone przez ARIA jako prezentacje, nie są od teraz zgłaszane użytkownikowi.
 • W Microsoft Word, NVDA nie powtarza od teraz na monitorze brajlowskim wielokrotnie informacji o wierszu i kolumnie tabeli dla komórki.
 • W językach używających spacji jako separatora grupy liczb / tysięcy (np. niemiecki i francuski), liczby z odrębnych kawałków tekstu nie są od teraz wymawiane jak jedna liczba. Było to szczególnie kłopotliwe dla komórek tabeli zawierających liczby.
 • Rozwiązany problem z brakiem aktualizacji brajla przy ruchach kursora, który czasem pojawiał się w Microsoft Word 2013.
 • Po ustawieniu kursora na pierwszym znaku nagłówka w Microsoft Word, tekst informujący, że jest to nagłówek (z podaniem jego poziomu) nie znika od teraz z monitora brajlowskiego.
 • Gdy został uruchomiony przez wyzwalacz profil dla aplikacji, która następnie została zamknięta, NVDA od teraz prawidłowo dezaktywuje ten profil.
 • Podczas wprowadzania znaków azjatyckich w kontrolce samego NVDA (np. okno wyszukiwania w trybie czytania), "NVDA" nie jest dłużej nieprawidłowo odczytywane zamiast znaku kandydującego.
 • Zakładki w oknie opcji Outlook 2013 są teraz odczytywane.
 • Poprawiona obsługa żywych obszarów ARIA w Firefox i innych aplikacjach Mozilla Gecko.
 • Obsługa aktualizacji Aria-Atomic i filtrowanie aktualizacji Aria-Busy.
 • Tekst alternatywny (taki jak atrybut alt lub Aria-Label) jest dołączany, jeśli nie ma innego użytecznego tekstu.
 • Aktualizacje żywych obszarów nie są od teraz wyciszane, jeśli nastąpiły w tym samym momencie co przesunięcie punktu uwagi.
 • Niektóre elementy prezentacji w Firefox i innych aplikacjach Mozilla Gecko nie są od teraz nieprawidłowo pokazywane w trybie czytania (szczególnie, gdy element jest oznaczony jako aria-presentation i jednocześnie może posiadać punkt uwagi).
 • Poprawka wydajności podczas nawigacji wewnątrz dokumentów w Microsoft Word przy włączonym zgłaszaniu błędów pisowni.
 • Kilka poprawek obsługi dostępnych aplikacji Java.
 • Początkowo aktywna kontrolka w ramce lub oknie dialogowym jest od teraz odczytywana gdy ramka lub okno dialogowe przechodzi na pierwszy plan.
 • Bezużyteczne informacje o pozycji przycisków radiowych nie są teraz odczytywane (np. 1 z 1).
 • Lepsza obsługa kontrolek typu JComboBox (html nie jest odczytywany, lepsze zgłaszanie stanów rozwinięte / zwinięte).
 • Podczas odczytywania okien dialogowych, czytany jest tekst, który dawniej był pomijany.
 • Zmiany nazwy, wartości lub opisu aktywnej kontrolki są teraz zgłaszane bardziej precyzyjnie.
 • Naprawiono awarię NVDA w Windows 8 gdy punkt uwagi znajdował się na niektórych kontrolkach RichEdit zawierających dużą ilość tekstu (np. podgląd logów NVDA, windbg).
 • W systemach z ustawionym wysokim DPI ekranu (domyślnie ustawianym na wielu współczesnych komputerach), NVDA nie przenosi od teraz wskaźnika myszy do nieprawidłowego miejsca w niektórych aplikacjach.
 • Naprawiono sporadyczny problem podczas przeglądania internetu: NVDA przestawał prawidłowo pracować do czasu restartu, chociaż wcześniej nie zawiesił się, ani nie uległ awarii.
 • Monitor brajlowski Papenmeier może teraz być używany, nawet jeśli nie był wcześniej podłączony przez USB.
 • NVDA nie zawiesza się teraz, gdy wybrano starsze modele monitora brajlowskiego Papenmeier BRAILLEX, a urządzenie nie jest podłączone.

Comments on NVDA 2014.1

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy