I przyszła pora na nowe wydanie znakomitego czytnika ekranu NVDA. Wersja 2014.4 to wsparcie nowych języków, poprawki okien dialogowych w przeglądarkach internetowych i znaczne poprawki w wsparciu obsługi Eclipse i inne modyfikacje, ulepszenia i poprawki. A korzystając z okazji dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniają się do rozwoju aplikacji i prosimy o dalsze wsparcie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą zmian w tej wersji programu NVDA i do aktualizacji swojej wersji czytnika ekranu.

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/37-nvda-2014-4 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Nowe języki: Hiszpański kolumbijski, pendżabski.
 • Możliwe jest ponowne uruchomienie NVDA, albo ponowne uruchomienie z wyłączonymi dodatkami z okna dialogowego "Zakończ NVDA".
 • NVDA może zostać uruchomiony z wyłączonymi dodatkami również przy użyciu opcji linii komend --disable-addons.
 • W słownikach wymowy, można teraz określić, że wzorzec pasuje tylko jeśli jest całym słowem; tzn. nie pojawia się jako część dłuższego słowa.

Zmiany

 • Jeśli obiekt, do którego przeszedłeś używając nawigacji po obiektach, jest wewnątrz dokumentu trybu czytania, a obiekt, na którym znajdowałeś się poprzednio nie był, tryb przeglądu jest automatycznie zmieniany na dokument. Poprzednio, takie zachowanie miało miejsce tylko na skutek zmiany obiektu nawigacyjnego po zmianie punktu uwagi.
 • Listy monitorów brajlowskich i syntezatorów w odpowiednich oknach dialogowych ustawień, są od teraz sortowane alfabetycznie, za wyjątkiem bez brajla / bez mowy, które znajdują się na końcu.
 • Zaktualizowany translator brajlowski Liblouis do wersji 2.6.0.
 • W trybie czytania, naciśnięcie e i shift+e by nawigować po polach edycji, obecnie uwzględnia edytowalne listy rozwijane. Działa to np. w polu wyszukiwania najnowszej wersji wyszukiwarki Google.
 • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy ikony NVDA w obszarze powiadomień, obecnie otwiera menu NVDA.

Poprawione błędy

 • Gdy następuje powrót punktu uwagi do dokumentu trybu czytania (np. przejście klawiszami alt+tab do okna otwartej wcześniej strony internetowej), punkt przeglądu jest prawidłowo umieszczany na pozycji wirtualnego kursora, zamiast na kontrolce w punkcie uwagi (np. najbliższym linku).
 • W pokazach slajdów programu Powerpoint, punkt przeglądu prawidłowo podąża za wirtualnym kursorem.
 • W Mozilla Firefox i innych przeglądarkach bazujących na Gecko, nowa treść w żywym obszarze zostanie odczytana nawet jeśli ma typ ARIA różny od typu nadrzędnego żywego obszaru. Np. treść z atrybutem assertive dodana do żywego obszaru oznaczonego jako polite.
 • W Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, niektóre przypadki dokumentu zawartego w innym dokumencie, nie blokują teraz użytkownikowi możliwości dotarcia do niektórych treści (szczególnie ramki wewnątrz ramek).
 • NVDA nie zawiesza się przy próbie użycia monitora brajlowskiego Handy Tech w niektórych sytuacjach.
 • W Windows Vista, nieprawdziwe okno "nie znaleziono punktu wejścia" nie jest wyświetlane w niektórych przypadkach, np. gdy uruchomiono NVDA ze skrótu na pulpicie, albo przez klawisz skrótu.
 • Naprawiono poważne problemy z polami edycji w okienkach dialogowych najnowszych wersji Eclipse.
 • Outlook 2010: przemieszczanie punktu uwagi działa zgodnie z oczekiwaniami w polu lokalizacji spotkań i próśb o spotkanie.
 • Wewnątrz żywego obszaru, treść oznaczona jako nie będąca żywą, (np. aria-live="off") jest teraz prawidłowo ignorowana.
 • Podczas zgłaszania treści paska stanu, posiadającego nazwę, nazwa jest teraz prawidłowo oddzielona od pierwszego słowa treści.
 • W polach wprowadzania haseł, przy włączonym wypowiadaniu wpisywanych słów, wielokrotne gwiazdki nie są od teraz niepotrzebnie odczytywane po rozpoczęciu wpisywania nowych słów.
 • Na liście wiadomości Microsoft Outlook, elementy nie są od teraz bezsensownie ogłaszane jako elementy danych.
 • Podczas zaznaczania tekstu w polu edycji kodu w Eclipse IDE, całe zaznaczenie nie jest odczytywane za każdym razem gdy zaznaczenie się zmieni.
 • Różne wersje Eclipse, np. wersja zawarta w Spring Tool Suite, albo pakiecie Android Developer Tools, są teraz rozpoznawane jako Eclipse i odpowiednio obsługiwane.

Comments on NVDA 2014.4

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy