Kolejna wersja znakomitego czytnika ekranu jest już gotowa do pobierania i używania. Najważniejsze zmiany w tej wersji to możliwość odczytywania wykresów w Microsoft Excel oraz wsparcie dla nawigacji i odczytu treści matematycznej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą nowości w tym wydaniu programu. A korzystając z okazji zachęcamy do dotowania projektu. Pamiętajcie, że rozwój tej aplikacji zależy od Wszystkich jej użytkowników. Również i od Ciebie! Serio, serio :)!

{SCPinterestShare href=https://nvda.pl/co-nowego-w-nvda/40-nvda-2015-2 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • W Microsoft Word możliwe jest przechodzenie w przód i wstecz po zdaniach przy użyciu odpowiednio alt+strzałka w dół i alt+strzałka w górę.
 • Nowe tablice brajlowskie dla kilku języków indyjskich.
 • W Microsoft Excel, NVDA zgłasza, gdy komórka jest przepełniona lub zawiera przyciętą treść.
 • Microsoft Excel: Lista elementów (NVDA+f7), pozwalająca wyświetlić wykresy, komentarze i formuły.
 • Obsługa odczytu wykresów w Microsoft Excel: wybierz wykres używając listy elementów (NVDA+f7), a następnie przy użyciu klawiszy strzałek można przejść do wszystkich punktów danych.
 • Używając MathPlayer 4 od Design Science, NVDA może odczytywać i interaktywnie nawigować w treści matematycznej w przeglądarkach internetowych oraz Microsoft Word i PowerPoint. Więcej szczegółów zawiera rozdział "Czytanie treści matematycznej" w podręczniku użytkownika.
 • Możliwe jest obecnie przypisywanie zdarzeń wejścia (skrótów klawiszowych, gestów dotykowych, etc.) dla wszystkich okien ustawień NVDA i opcji formatowania dokumentów, używając polecenia "Zdarzenia wejścia".

Zmiany

 • W oknie formatowania dokumentów NVDA, zmienione zostały skróty klawiszowe do zgłaszania list, linków, numerów linii i nazw czcionek (nie dotyczy polskiej wersji językowej).
 • W oknie ustawień myszy NVDA, dodano skróty klawiszowe sygnalizowania dźwiękiem położenia myszy oraz "głośność dźwięku myszy zależy od jasności obrazu" (w polskiej wersji językowej, skróty te istniały już wcześniej).
 • Znacząco poprawione oznajmianie nazw kolorów.
 • Zaktualizowany translator brajlowski liblouis do wersji 2.6.2.

Poprawione błędy

 • Opisy znaków są teraz poprawnie obsługiwane dla złożonych znaków w kilku indyjskich językach.
 • Jeśli opcja "Ufaj językowi głosu przetwarzając znaki i symbole" jest włączona, okno interpunkcji/wymowy prawidłowo używa języka głosu. Ponadto język, którego wymowa jest edytowana,jest wyświetlany w tytule okna.
 • W Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, wpisywane znaki nie są od teraz nieprawidłowo oznajmiane w rozwijanych polach edycyjnych takich jak pole wyszukiwania na stronie domowej Google.
 • Podczas wybierania koloru w aplikacjach Microsoft Office, odczytywane są nazwy kolorów.
 • Brajl dla języka duńskiego teraz działa ponownie.
 • Klawisze pageUp / pageDown mogą być znów używane do przełączania slajdów w pokazie slajdów PowerPoint.
 • W Skype dla pulpitu 7.2 i nowszych, powiadomienia o wpisywaniu są odczytywane i zostały rozwiązane problemy występujące po wyjściu punktu uwagi z konwersacji.
 • Poprawione problemy z wpisywaniem niektórych znaków interpunkcji i symboli, takich jak nawiasy, do pola filtru w oknie dialogowym zdarzeń wejścia.
 • W Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, naciśnięcie g lub shift+g by nawigować po grafikach, uwzględnia teraz elementy oznaczone jako obrazki dla potrzeb dostępności (tj. rola ARIA img).

Comments on NVDA 2015.2

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy