Do najważniejszych cech tej wersji zaliczamy poprawki wydajności w Windows 10, obecność NVDA w centrum ułatwień dostępu Windows 8 i nowszych, zmiany w Microsoft Excel w tym lista i zmiana nazw arkuszy oraz dostęp do zablokowanych komórek w zabezpieczonych arkuszach, obsługa edycji tekstu sformatowanego w Mozilla Firefox, Google Chrome i Mozilla Thunderbird. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą nowości w tym wydaniu programu. A korzystając z okazji zachęcamy do dotowania projektu.

{SCPinterestShare href=https://nvda.pl/co-nowego-w-nvda/42-nvda-2015-4 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • NVDA pojawia się w Centrum ułatwień dostępu Windows 8 i nowszych.
 • Przy przemieszczaniu się między komórkami Excel, zmiany formatowania są teraz automatycznie zgłaszane, jeśli odpowiednie opcje są włączone w ustawieniach formatowania dokumentów NVDA.
 • Opcja zgłaszania podkreślenia została dodana w ustawieniach formatowania dokumentów NVDA. Domyślnie włączona, pozwala automatycznie powiadamiać o istnieniu podkreślonego tekstu. Aktualnie działa to dla znaczników em i strong w trybie czytania w Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML.
 • Istnienie wstawionego i usuniętego tekstu jest zgłaszane w trybie czytania w Internet Explorer i innych kontrolkach MSHTML, jeśli zgłaszanie zmian edycyjnych jest włączone w NVDA.
 • Podczas przeglądania zmian edycyjnych na liście elementów NVDA w Microsoft Word, zgłaszane jest więcej informacji, takich jak informacje o zmienionych właściwościach formatowania.
 • Microsoft Excel: wyświetlanie listy arkuszy i zmiana nazwy arkusza jest możliwe na liście elementów (NVDA+f7).
 • Można teraz ustawić, czy symbole są przesyłane do syntezatorów mowy (np. aby spowodować pauzę lub zmianę intonacji) w ustawieniach wymowy symboli).
 • Microsoft Excel: NVDA odczytuje wiadomości wprowadzania ustawione przez autora arkusza na komórkach.
 • Obsługa monitorów brajlowskich Baum Pronto! V4 i VarioUltra połączonych przez bluetooth.
 • Wsparcie edycji tekstu sformatowanego w aplikacjach Mozilla, np. dokumenty Google z włączoną obsługą brajla w Firefox, albo kompozycja HTML w Mozilla Thunderbird.
 • Wsparcie edycji tekstu sformatowanego w Google Chrome i przeglądarkach bazujących na Chrome, np. Google Docs z włączoną obsługą brajla. Wymagane Chrome wersja 47 lub nowsza.
 • W trybie przeglądania w Microsoft Excel, można przejść do zablokowanych komórek w zabezpieczonych arkuszach.

Zmiany

 • W ustawieniach formatowania dokumentów, opcja zgłaszania zmian edycyjnych jest domyślnie włączona.
 • Podczas przechodzenia po znaku w Microsoft Word przy włączonej opcji zgłaszania zmian edycyjnych w NVDA, mniej informacji o zmianach jest czytane, co czyni nawigację bardziej wydajną. Aby przejrzeć dodatkowe informacje, użyj listy elementów.
 • Zaktualizowany translator brajlowski Liblouis do wersji 2.6.4.
 • Kilka symboli (włączając w to podstawowe symbole matematyczne) zostało przeniesione na poziom niektóre, więc są odczytywane domyślnie.
 • Pauzy powinny pojawiać się przy czytaniu znaków nawiasów i półpauzy (–) jeśli syntezator to obsługuje.
 • Podczas zaznaczania tekstu, tekst jest odczytywany przed informacją o zaznaczaniu, zamiast po.

Poprawione błędy

 • Poprawa wydajności podczas nawigowania na liście wiadomości Outlook 2010/2013.
 • Poprawiony wygląd przycisków w oknie ostrzeżenia przy cofaniu do starszej wersji NVDA.
 • W Windows 8 i nowszych, jeśli włączone jest uruchamianie NVDA po zalogowaniu do Windows, NVDA uruchamia się dużo szybciej.
  • Jeśli Automatyczne uruchamianie po zalogowaniu było włączone w starszej wersji NVDA, trzeba to wyłączyć i włączyć ponownie w ustawieniach ogólnych, aby zmiana stała się zauważalna. Wykonaj następujące czynności:
   1. Otwórz Ustawienia ogólne NVDA.
   2. Odznacz pole wyboru "Uruchom NVDA po zalogowaniu do Windows".
   3. Naciśnij przycisk OK.
   4. Ponownie otwórz Ustawienia ogólne NVDA.
   5. Zaznacz pole wyboru "Uruchom NVDA po zalogowaniu do Windows".
   6. Naciśnij przycisk OK.
 • Poprawki wydajności UI Automation, zauważalne w eksploratorze plików i podglądzie zadań.
 • NVDA teraz prawidłowo przełącza się do trybu formularzypo przejściu tabem do kontrolki tylko do czytania typu grid ARIA w trybie czytania w Mozilla Firefox i innych kontrolkach bazujących na Gecko.
 • NVDA teraz prawidłowo czyta "brak poprzedniego" zamiast "brak następnego" gdy nie ma więcej obiektów podczas machania w lewo na ekranie dotykowym.
 • Rozwiązane problemy po wpisaniu kilku słów do pola filtru w oknie zdarzeń wejścia.
 • NVDA nie zawiesza się w niektórych sytuacjach, podczas wznawiania połączenia przez USB z monitorami serii HumanWare Brailliant BI/B.
 • W językach z połączonymi znakami, opisy znaków działają zgodnie z oczekiwaniem dla wielkich liter angielskich.
 • NVDA nie powinien się teraz sporadycznie zawieszać przy otwieraniu menu start w Windows 10.
 • W Skype dla pulpitu odczytywane są powiadomienia wyświetlane zanim zniknie poprzednie powiadomienie.
 • Powiadomienia są prawidłowo odczytywane w Skype dla pulpitu 7.12 i nowszych.
 • NVDA prawidłowo odczytuje punkt uwagi po anulowaniu menu kontekstowego w takich aplikacjach jak Jart.
 • W Windows 7 i nowszych, kolor jest ponownie prawidłowo zgłaszany w niektórych aplikacjach np. Wordpad.
 • Podczas edycji w Microsoft PowerPoint, naciśnięcie enter odczytuje tekst wprowadzony automatycznie, np. punktor albo numer.

Comments on NVDA 2015.4

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy