Nowa wersja czytnika ekranu NVDA została już udostępniona. Prawdopodobnie najlepszy na rynku programowy czytnik ekranu jest do pobrania jak zawsze z naszego serwisu. Najważniejsze zmiany w tej wersji to poprawiona obsługa Microsoft Edge, tryb czytania w aplikacji Poczta systemu Windows 10, istotne poprawki okien NVDA i znacznie więcej. Jak zawsze :), zachęcamy do dotowania projektu. Pamiętajcie - rozwój aplikacji zależy od Wszystkich jej użytkowników. Wszystkich. Liczy się każda kwota, nawet ta symboliczna.

Nowa wersja czytnika ekranu NVDA została już udostępniona. Prawdopodobnie najlepszy na rynku programowy czytnik ekranu jest do pobrania jak zawsze z naszego serwisu. Najważniejsze zmiany w tej wersji to poprawiona obsługa Microsoft Edge, tryb czytania w aplikacji Poczta systemu Windows 10, istotne poprawki okien NVDA i znacznie więcej. Jak zawsze :), zachęcamy do dotowania projektu. Pamiętajcie - rozwój aplikacji zależy od Wszystkich jej użytkowników. Wszystkich. Liczy się każda kwota, nawet ta symboliczna.

Nowe funkcje

 • NVDA może oznajmiać wcięcia linii przy użyciu dźwięków. Może to być ustawione na liście "Oznajmiaj wcięcia linii" w ustawieniach formatowania dokumentów NVDA.
 • Obsługa monitora brajlowskiego Orbit Reader 20.
 • Dodana opcja automatycznego otwierania okna podglądu mowy przy starcie NVDA. Może zostać włączona przez pole wyboru w oknie podglądu mowy.
 • Przy ponownym otwieraniu podglądu mowy, przywracane są rozmiary i położenie okna.
 • Pola odsyłacza w Microsoft Word są teraz traktowane jak hiperlinki. Są zgłaszane jako linki, i mogą być aktywowane.
 • Obsługa monitorów brajlowskich Baum SuperVario2, Baum Vario 340 i HumanWare Brailliant2.
 • Wstępna obsługa rocznicowej aktualizacji Microsoft Edge.
 • Tryb czytania jest teraz używany podczas czytania poczty w aplikacji Windows 10 mail.

Zmiany

 • Zaktualizowany translator brajlowski liblouis do wersji 3.0.0. Zawiera znaczne zmiany ujednoliconego brajla angielskiego.
 • W managerze dodatków, przyciski włączania i wyłączania dodatków mają klawisze skrótu (w polskiej wersji językowej, klawisze te były zdefiniowane już dawniej).
 • Naprawiono różne problemy rozmieszczenia i wyrównania elementów w oknach dialogowych NVDA.
 • W oknie ustawień formatowania dokumentów, treść się przewija.
 • Naprawione okno wymowy symboli, aby cała szerokość okna była używana dla listy symboli.
 • W trybie czytania w przeglądarkach internetowych, komendy literowej nawigacji do pól edycji (e i shift+e) i pól formularza (f i shift+f) uwzględniają także pola edycji tylko do odczytu.
 • W oknie ustawień formatowania dokumentów NVDA, opcja "Oznajmiaj zmiany edycyjne za kursorem" została zmieniona na "zgłaszaj zmiany formatowania za kursorem", ponieważ dotyczy brajla, a nie tylko mowy. W polskiej wersji językowej, nowa nazwa tej opcji istniała już dawniej.
 • Poprawiony wizualny układ powitalnego okna dialogowego NVDA.
 • Okna dialogowe NVDA mają teraz przyciski "ok" i "Anuluj" wyrównane do prawej strony okna.
 • Pokrętła są teraz używane do wprowadzania wartości pól numerycznych takich jak procentowa zmiana tonu dla dużych liter w oknie ustawień głosu.
 • Ujednolicony między różnymi przeglądarkami sposób zgłaszania elementów IFrame (dokumentów zagnieżdżonych wewnątrz innych dokumentów). W przeglądarce Firefox, iframe są zgłaszane jako "Ramka".

Poprawione błędy

 • Poprawiony rzadki problem przy wyjściu z NVDA, gdy otwarty był podgląd mowy.
 • Mapy obrazkowe są teraz renderowane zgodnie z oczekiwaniami w trybie czytania w Mozilla Firefox.
 • W oknie słownika, naciśnięcie klawisza Enter zapisuje zmiany i zamyka okno.
 • Wyświetlane komunikaty w brajlu przy zmianie trybów wprowadzania dla metody wprowadzania (wprowadzanie narodowe /alfanumeryczne, pełnokształtowe/półkształtowe, etc.).
 • Po wyłączeniu i natychmiastowym ponownym włączeniu wtyczki lub odwrotnie, status wtyczki prawidłowo zmienia się na poprzedni.
 • W Microsoft Word, pola numerów stron w nagłówku mogą być odczytywane.
 • Mysz może być użyta do zmiany punktu uwagi między listą symboli i polami edycyjnymi w oknie wymowy symboli.
 • Poprawiono błąd blokujący pojawienie się listy elementów w trybie czytania, gdy Microsoft Word zawierał nieprawidłowe łącze.
 • Po zamknięciu podglądu mowy z paska zadań lub klawiszem alt+F4, pole wyboru statusu podglądu mowy w menu NVDA będzie odzwierciedlać aktualną widoczność okna.
 • Komenda przeładowania wtyczek nie powoduje dłużej problemów z wyzwalaczami profili konfiguracji, nowym dokumentem w przeglądarkach internetowych i przeglądem ekranu.
 • Na liście języków w oknie ustawień ogólnych NVDA, języki takie jak aragoński są teraz poprawnie wyświetlane w Windows 10.
 • Emulowane klawisze systemowe (np. przycisk na monitorze brajlowskim, który emuluje naciśnięcie klawisza tab) są teraz prezentowane w wybranym języku NVDA w pomocy klawiatury i oknie zdarzeń wejścia. Poprzednio były zawsze wyświetlane po angielsku.
 • Zmiana języka w ogólnych ustawieniach NVDA odnosi skutek dopiero po restarcie programu.
 • Pole wzorca dla nowego wpisu słownika nie może być pozostawione puste.
 • Naprawiono rzadki błąd skanowania portów szeregowych na niektórych systemach, sprawiający, że sterownik monitora brajlowskiego nie mógł być używany.
 • W Microsoft Word, numerowane punktory są teraz odczytywane w komórkach tabeli, podczas przemieszczania się o komórkę.
 • Można przypisywać zdarzenia wejścia do poleceń dla sterownika monitora brajlowskiego Handy Tech w oknie zdarzeń wejścia NVDA.
 • W Microsoft Excel, naciśnięcie enter lub numpadEnter podczas nawigacji w arkuszu, teraz prawidłowo zgłasza nawigację do następnego wiersza.
 • iTunes nie zawiesza się na zawsze podczas używania trybu czytania w sklepie iTunes, Apple Music, etc.
 • Poprawiono awarie w 64-bitowych aplikacjach Mozilla i bazujących na Chrome.
 • W Firefox z włączoną wieloprocesowością, tryb czytania i edytowalne pola tekstowe teraz działają prawidłowo.

Comments on NVDA 2016.4

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Panel Użytkownika

Zapamiętaj mnie

Zarejestruj się

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy