Nowa wersja czytnika ekranu NVDA została już udostępniona. Prawdopodobnie najlepszy na rynku programowy czytnik ekranu jest do pobrania jak zawsze z naszego serwisu. Najważniejsze zmiany w tej wersji to poprawiona obsługa Microsoft Edge, tryb czytania w aplikacji Poczta systemu Windows 10, istotne poprawki okien NVDA i znacznie więcej. Jak zawsze :), zachęcamy do dotowania projektu. Pamiętajcie - rozwój aplikacji zależy od Wszystkich jej użytkowników. Wszystkich. Liczy się każda kwota, nawet ta symboliczna.

{SCPinterestShare href=https://nvda.pl/co-nowego-w-nvda/47-nvda-2016-4 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • NVDA może oznajmiać wcięcia linii przy użyciu dźwięków. Może to być ustawione na liście "Oznajmiaj wcięcia linii" w ustawieniach formatowania dokumentów NVDA.
 • Obsługa monitora brajlowskiego Orbit Reader 20.
 • Dodana opcja automatycznego otwierania okna podglądu mowy przy starcie NVDA. Może zostać włączona przez pole wyboru w oknie podglądu mowy.
 • Przy ponownym otwieraniu podglądu mowy, przywracane są rozmiary i położenie okna.
 • Pola odsyłacza w Microsoft Word są teraz traktowane jak hiperlinki. Są zgłaszane jako linki, i mogą być aktywowane.
 • Obsługa monitorów brajlowskich Baum SuperVario2, Baum Vario 340 i HumanWare Brailliant2.
 • Wstępna obsługa rocznicowej aktualizacji Microsoft Edge.
 • Tryb czytania jest teraz używany podczas czytania poczty w aplikacji Windows 10 mail.

Zmiany

 • Zaktualizowany translator brajlowski liblouis do wersji 3.0.0. Zawiera znaczne zmiany ujednoliconego brajla angielskiego.
 • W managerze dodatków, przyciski włączania i wyłączania dodatków mają klawisze skrótu (w polskiej wersji językowej, klawisze te były zdefiniowane już dawniej).
 • Naprawiono różne problemy rozmieszczenia i wyrównania elementów w oknach dialogowych NVDA.
 • W oknie ustawień formatowania dokumentów, treść się przewija.
 • Naprawione okno wymowy symboli, aby cała szerokość okna była używana dla listy symboli.
 • W trybie czytania w przeglądarkach internetowych, komendy literowej nawigacji do pól edycji (e i shift+e) i pól formularza (f i shift+f) uwzględniają także pola edycji tylko do odczytu.
 • W oknie ustawień formatowania dokumentów NVDA, opcja "Oznajmiaj zmiany edycyjne za kursorem" została zmieniona na "zgłaszaj zmiany formatowania za kursorem", ponieważ dotyczy brajla, a nie tylko mowy. W polskiej wersji językowej, nowa nazwa tej opcji istniała już dawniej.
 • Poprawiony wizualny układ powitalnego okna dialogowego NVDA.
 • Okna dialogowe NVDA mają teraz przyciski "ok" i "Anuluj" wyrównane do prawej strony okna.
 • Pokrętła są teraz używane do wprowadzania wartości pól numerycznych takich jak procentowa zmiana tonu dla dużych liter w oknie ustawień głosu.
 • Ujednolicony między różnymi przeglądarkami sposób zgłaszania elementów IFrame (dokumentów zagnieżdżonych wewnątrz innych dokumentów). W przeglądarce Firefox, iframe są zgłaszane jako "Ramka".

Poprawione błędy

 • Poprawiony rzadki problem przy wyjściu z NVDA, gdy otwarty był podgląd mowy.
 • Mapy obrazkowe są teraz renderowane zgodnie z oczekiwaniami w trybie czytania w Mozilla Firefox.
 • W oknie słownika, naciśnięcie klawisza Enter zapisuje zmiany i zamyka okno.
 • Wyświetlane komunikaty w brajlu przy zmianie trybów wprowadzania dla metody wprowadzania (wprowadzanie narodowe /alfanumeryczne, pełnokształtowe/półkształtowe, etc.).
 • Po wyłączeniu i natychmiastowym ponownym włączeniu wtyczki lub odwrotnie, status wtyczki prawidłowo zmienia się na poprzedni.
 • W Microsoft Word, pola numerów stron w nagłówku mogą być odczytywane.
 • Mysz może być użyta do zmiany punktu uwagi między listą symboli i polami edycyjnymi w oknie wymowy symboli.
 • Poprawiono błąd blokujący pojawienie się listy elementów w trybie czytania, gdy Microsoft Word zawierał nieprawidłowe łącze.
 • Po zamknięciu podglądu mowy z paska zadań lub klawiszem alt+F4, pole wyboru statusu podglądu mowy w menu NVDA będzie odzwierciedlać aktualną widoczność okna.
 • Komenda przeładowania wtyczek nie powoduje dłużej problemów z wyzwalaczami profili konfiguracji, nowym dokumentem w przeglądarkach internetowych i przeglądem ekranu.
 • Na liście języków w oknie ustawień ogólnych NVDA, języki takie jak aragoński są teraz poprawnie wyświetlane w Windows 10.
 • Emulowane klawisze systemowe (np. przycisk na monitorze brajlowskim, który emuluje naciśnięcie klawisza tab) są teraz prezentowane w wybranym języku NVDA w pomocy klawiatury i oknie zdarzeń wejścia. Poprzednio były zawsze wyświetlane po angielsku.
 • Zmiana języka w ogólnych ustawieniach NVDA odnosi skutek dopiero po restarcie programu.
 • Pole wzorca dla nowego wpisu słownika nie może być pozostawione puste.
 • Naprawiono rzadki błąd skanowania portów szeregowych na niektórych systemach, sprawiający, że sterownik monitora brajlowskiego nie mógł być używany.
 • W Microsoft Word, numerowane punktory są teraz odczytywane w komórkach tabeli, podczas przemieszczania się o komórkę.
 • Można przypisywać zdarzenia wejścia do poleceń dla sterownika monitora brajlowskiego Handy Tech w oknie zdarzeń wejścia NVDA.
 • W Microsoft Excel, naciśnięcie enter lub numpadEnter podczas nawigacji w arkuszu, teraz prawidłowo zgłasza nawigację do następnego wiersza.
 • iTunes nie zawiesza się na zawsze podczas używania trybu czytania w sklepie iTunes, Apple Music, etc.
 • Poprawiono awarie w 64-bitowych aplikacjach Mozilla i bazujących na Chrome.
 • W Firefox z włączoną wieloprocesowością, tryb czytania i edytowalne pola tekstowe teraz działają prawidłowo.

Comments on NVDA 2016.4

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy