Z ogromną dumą ogłaszamy wydanie nowej wersji znakomitego czytnika ekranu NVDA. Najważniejsze zmiany w wersji 2017.3 to: wprowadzanie brajla skrótami, obsługa nowych głosów Windows OneCore dostępnych w Windows 10, wbudowana obsługa silnika OCR Windows 10, wiele znaczących usprawnień brajla i przeglądania sieci i wiele więcej. Zachęcamy do aktualizacji programu i odkrywania jego nowych możliwości, usprawnień i poprawek. A my przystępujemy do dalszej pracy. Nowa wersja wydana, znaczy kolejna już w drodze. A jeśli dobrze oceniasz naszą pracę to nie krępuj się i wesprzyj dalszy rozwój projektu. Liczy się każda kwota. Za każdą dziękujemy.

{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/50-nvda-2017-3 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Dodane ustawienie brajlowskie pokazywania wiadomości w nieskończoność.
 • Na listach wiadomości Microsoft Outlook, zgłaszane są wiadomości oflagowane.
 • W Microsoft Powerpoint, zgłaszany jest typ kształtu podczas edycji slajdu (np. trójkąt, okrąg, wideo, strzałka), zamiast informacji 'kształt'.
 • Treść matematyczna (dostarczona jako MathML) jest obsługiwana w Google Chrome.
 • NVDA może mówić przy użyciu nowych głosów Windows OneCore (znanych również jako głosy mobilne Windows) zawartych w Windows 10. Dostęp do głosów jest uzyskiwany po wybraniu Głosy Windows OneCore w oknie ustawień syntezatora NVDA.
 • Pliki konfiguracyjne użytkownika NVDA mogą być przechowywane w lokalnym folderze aplikacji użytkownika. Jest to włączane poprzez ustawienie rejestru. Więcej w rozdziale "Parametry systemowe" w podręczniku użytkownika.
 • W przeglądarkach internetowych, NVDA odczytuje zastępcze wartości dla pól (szczególnie znacznik aria-placeholder jest teraz obsługiwany).
 • W trybie czytania w Microsoft Word, można nawigować do błędów pisowni przy użyciu szybkiej nawigacji (w i shift+w).
 • Dodana obsługa kontrolki wyboru daty w ustawieniach spotkań Microsoft Outlook.
 • Aktualnie wybrana podpowiedź jest odczytywana w polach Do i Kopia w programie Poczta Windows 10, oraz w oknie wyszukiwania Windows 10.
 • Odtwarzany jest dźwięk oznaczający pojawienie się podpowiedzi w niektórych polach wyszukiwania w Windows 10 (np. ekran startowy, wyszukiwanie ustawień, poczta Windows 10 pola Do i Kopia).
 • Automatyczne zgłaszanie powiadomień w Skype dla biznesu Desktop, np. gdy ktoś rozpoczyna z tobą konwersację.
 • Wiadomości przychodzące na czacie są automatycznie odczytywane podczas konwersacji w Skype dla biznesu.
 • Automatyczne zgłaszanie powiadomień w Microsoft Edge, np. o rozpoczęciu pobierania.
 • Można pisać w brajlu standardowym lub skrótami brajlowskimi na wyświetlaczu brajlowskim z klawiaturą. Więcej w rozdziale o wprowadzaniu brajla w podręczniku użytkownika NVDA.
 • Można wpisywać znaki unikodu brajlowskiego z klawiatury na monitorze brajlowskim, po wybraniu unikod brajlowski jako tablicy wprowadzania w ustawieniach brajla.
 • Dodana obsługa monitora brajlowskiego SuperBraille używanego na Tajwanie.
 • Nowe tablice brajlowskie: duński 8-punktowy brajl komputerowy, litewski, perski 8-punktowy brajl komputerowy, perski stopień 1, słoweński 8 -punktowy brajl komputerowy.
 • Poprawiona tablica brajlowska angielski (U.S.) 8 -punktowy brajl komputerowy, włączając obsługę punktorów, znaku euro i liter akcentowanych.
 • NVDA może używać mechanizmu OCR zawartego w Windows 10 aby rozpoznawać tekst obrazów lub niedostępnych aplikacji.
  • Język może być ustawiony w nowym oknie Windows 10 OCR w ustawieniach NVDA.
  • Aby rozpoznać treść obiektu nawigacyjnego, naciśnij NVDA+r.
  • Więcej w rozdziale Rozpoznawanie treści w podręczniku użytkownika.
 • Możesz wybrać informację kontekstową pokazywaną na monitorze brajlowskim gdy obiekt otrzymuje punkt uwagi przy użyciu nowego ustawienia "kontekst prezentacji punktu uwagi" w ustawieniach brajlowskich.
  • Przykładowo: opcje "Wypełnij wyświetlacz dla zmian kontekstu" i "Tylko przy przechodzeniu wstecz" mogą poprawić wydajność pracy z listami i menu, ponieważ elementy nie będą stale zmieniać położenia na monitorze.
  • Więcej w rozdziale o ustawieniu "Kontekstowa prezentacja punktu uwagi" w podręczniku użytkownika.
 • W Firefox i Chrome, NVDA obsługuje złożone dynamiczne siatki takie jak arkusze kalkulacyjne, w których tylko część treści może być załadowana lub wyświetlana (szczególnie obsługiwane są atrybuty aria-rowcount, aria-colcount, aria-rowindex i aria-colindex wprowadzone w ARIA 1.1).

Zmiany

 • Dodana nieprzypisana komenda umożliwiająca szybki restart NVDA. Można ją znaleźć w kategorii "Różne" okna "Zdarzenia wejścia".
 • Układ klawiatury może być ustawiony w oknie powitalnym NVDA.
 • Wiele więcej stanów i typów kontrolek oraz punkty orientacyjne, zostało skrócone w brajlu. Więcej w rozdziale "Skróty typu, stanu kontrolek i punktów orientacyjnych" w podręczniku użytkownika.
 • Aktualizacja Espeak-ng do 1.49.1.
 • Listy tabel wprowadzania i wyjścia w oknie ustawień brajlowskich są teraz posortowane alfabetycznie.
 • Zaktualizowany translator brajlowski liblouis do 3.2.0.
 • Domyślną tablicą brajlowską jest teraz ujednolicony brajl angielski stopień 1.
 • Domyślnie NVDA pokazuje teraz tylko część informacji kontekstowej która zmieniła się na wyświetlaczu brajlowskim, gdy obiekt otrzymuje punkt uwagi.
  • Poprzednio pokazywane było tyle informacji kontekstowej ile było możliwe, niezależnie od tego, czy użytkownik otrzymał już te same informacje kontekstowe wcześniej.
  • Możesz wrócić do starego zachowania zmieniając nowe ustawienie "Kontekstowa prezentacja punktu uwagi" w oknie ustawień brajlowskich na "Zawsze wypełnij wyświetlacz".
 • Kursor brajlowski może mieć inny kształt przy związaniu z punktem uwagi i punktem przeglądu.
 • Zaktualizowane logo NVDA. Nowe logo to stylizowana mieszanka białych liter NVDA na stałym fioletowym tle. Zapewnia to dobrą widoczność na każdym tle, oraz nawiązuje do fioletu używanego w logo NV Access.

Poprawione błędy

 • Edytowalne elementy div w Chrome nie mają od teraz nazwy zgłaszanej jako wartość w trybie czytania.
 • Naciśnięcie end w trybie czytania w pustym dokumencie Microsoft Word nie powoduje błędu runtime.
 • Tryb czytania jest prawidłowo obsługiwany w Microsoft Edge gdy dokument posiada rolę ARIA określoną jako dokument.
 • W trybie czytania możliwe jest zaznaczanie i odznaczanie do końca linii przy użyciu shift+end nawet, gdy kursor znajduje się na ostatnim znaku linii.
 • Jeśli okno dialogowe zawiera pasek postępu, tekst dialogu jest aktualizowany po zmianie paska postępu. Oznacza to, że np. pozostały czas może być odczytany w oknie pobierania NVDA.
 • NVDA oznajmia teraz zmiany zaznaczenia dla niektórych list rozwijanych Windows 10 np. Autoodtwarzanie w ustawieniach.
 • Bezsensowne informacje nie są od teraz odczytywane po wejściu w tworzenie spotkania w Microsoft Outlook.
 • Dźwięki powiadomień pasków postępu bez określonego czasu trwania (np. pasek sprawdzania aktualizacji) są generowane tylko gdy ustawienie sygnalizacji pasków postępu ma generować dźwięki.
 • W Microsoft Excel 2007 i 2003, komórki są znów zgłaszane podczas przechodzenia strzałkami wewnątrz arkusza.
 • W aktualizacji Windows 10 Creators update i nowszych, zapewnione automatyczne włączanie trybu czytania podczas czytania wiadomości w programie Poczta Windows 10.
 • Na większości monitorów brajlowskich z klawiaturą, punkt 7 kasuje ostatnio wprowadzony znak lub komórkę brajlowską, a punkt 8 naciska klawisz Enter.
 • W tekście edytowalnym, podczas przemieszczania kursora strzałkami i klawiszem Backspace, informacje odczytywane przez NVDA są obecnie bardziej precyzyjne w wielu przypadkach, szczególnie w Chrome i aplikacjach terminalowych.
 • Odczytywana zawartość edytora sygnatury W Microsoft Outlook 2016.
 • W aplikacjach Java Swing, NVDA nie powoduje czasem awarii aplikacji podczas nawigowania po tabeli.
 • W Windows 10 Creators Update, NVDA nie oznajmia wielokrotnie tych samych wyskakujących powiadomień.
 • W menu start w Windows 10, naciśnięcie Enter aby zamknąć menu startowe po wyszukiwaniu, nie powoduje od teraz odczytania przez NVDA wyszukiwanego tekstu.
 • Znacząco przyśpieszona szybka nawigacja po nagłówkach w Microsoft Edge.
 • W Microsoft Edge, nawigacja w trybie czytania nie powoduje pomijania dużych części niektórych stron np. motywu Wordpress 2015.
 • W Microsoft Edge, punkty orientacyjne są prawidłowo prezentowane w językach innych niż angielski.
 • Brajl prawidłowo podąża za zaznaczeniem podczas zaznaczania tekstu przekraczającego szerokość monitora. Przykładowo, jeśli zaznaczysz wiele linii przy użyciu shift+strzałka w dół, brajl pokazuje ostatnią zaznaczoną linię.
 • W Firefox, NVDA nie zgłasza nieprawidłowo kilkukrotnie "sekcja" przy otwieraniu szczegółów tweeta na stronie twitter.com.
 • Komendy nawigacji po tabeli nie są odtąd dostępne dla tabel układu treści w trybie czytania, chyba, że włączone jest zgłaszanie tabel układu treści.
 • W Firefox i Chrome, komendy nawigacji po tabeli przeskakują ukryte komórki.

Comments on NVDA 2017.3

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy