{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/58-nvda-2019-1 layout=standard image= desc= size=small}

Począwszy od tego wydania NVDA, podfoldery appModules, globalPlugins, braille display drivers i synth drivers nie będą automatycznie wczytywane z Twojego folderu konfiguracji NVDA. Powinny one zostać zainstalowane jako dodatki NVDA. Dla autorów dodatków, kod testowy może być umieszczony w nowym podfolderze scratchpad w folderze konfiguracji NVDA, jeśli opcja piaskownicy NVDA jest zaznaczona w panelu zaawansowanych ustawień.

Te zmiany są konieczne dla zapewnienia lepszej kompatybilności własnego kodu, aby NVDA nie ulegał awariom, gdy ten eksperymentalny kod przestanie być kompatybilny z nowszymi wersjami.

Więcej informacji o wersjonowaniu dodatków, znajduje się na liście zmian poniżej.

Nowe funkcje

 • Nowe tablice brajlowskie: afrikaans, arabski brajl komputerowy, arabski skróty, hiszpański skróty.
 • Dodana opcja w ustawieniach myszy NVDA dla obsługi sytuacji, gdy mysz jest kontrolowana przez inną aplikację.
  • Pozwoli to NVDA śledzić mysz, gdy system jest kontrolowany zdalnie przy użyciu TeamViewer lub innego oprogramowania kontroli zdalnej.
 • Dodany parametr linii komend `--enable-start-on-logon` aby umożliwić ustawianie działania na ekranie logowania w cichej instalacji NVDA. Ustaw na true aby uruchamiać na ekranie logowania, lub na false w przeciwnym wypadku. Jeśli przełącznik --enable-start-on-logon jest nieokreślony, NVDA domyślnie będzie startował na ekranie logowania, chyba że przy wcześniejszej instalacji został inaczej skonfigurowany.
 • Można wyłączyć zapisywanie logów NVDA, ustawiając poziom logowania na "wyłączone" w ustawieniach ogólnych programu.
 • Zgłaszana jest obecność formuł w arkuszach LibreOffice i Apache OpenOffice.
 • W Mozilla Firefox i Google Chrome, tryb czytania zgłasza zaznaczony element na listach i drzewach.
  • Działa to w Firefox 66 i nowszych.
  • Nie działa to dla niektórych list (kontrolki HTML select) w Chrome.
 • Wczesne wsparcie aplikacji takich jak Mozilla Firefox na komputerach z procesorem ARM64 (np. Qualcom Snapdragon).
 • Ustawienia NVDA rozszerzone o kategorię zaawansowane, zawierającą opcję wypróbowania nowej obsługi Microsoft Word przy użyciu interfejsu Microsoft UI Automation.
 • Dodana obsługa graficznego podglądu zarządzania dyskami Windows.
 • Dodana obsługa Handy Tech Connect Braille i Basic Braille 84.

Zmiany

 • Translator brajlowski liblouis zaktualizowany do wersji 3.8.0.
 • Autorzy dodatków mogą teraz ustawić minimalną wymaganą wersję NVDA dla ich dodatków. Niekompatybilne dodatki nie będą uruchamiane i instalowane.
 • Autorzy dodatków mogą teraz określić najwyższą wersję NVDA, z którą pracuje ich dodatek. Jeśli dodatek został przetestowany tylko z wersją NVDA starszą od bieżącej uruchomionej, NVDA odmówi instalacji i uruchomienia dodatku.
 • Ta wersja NVDA pozwoli na instalację i uruchamianie dodatków bez określonej wersji minimalnej i ostatniej przetestowanej, ale aktualizacja do przyszłych wersji NVDA (np. 2019.2) może spowodować wyłączenie tych starszych dodatków.
 • Komenda przywołania myszy do obiektu nawigatora działa teraz w Microsoft Word oraz w kontrolkach UIA controls, szczególnie Microsoft Edge.
 • Zgłaszanie tekstu pod wskaźnikiem myszy zostało poprawione w Microsoft Edge i innych aplikacjach UIA.
 • Uruchomienie NVDA z parametrem linii komend `--portable-path` powoduje, że podana ścieżka jest ustawiana jako domyślna przy tworzeniu kopii przenośnej z menu NVDA.
 • Zaktualizowana ścieżka norweskiej tablicy brajlowskiej, uwzględniająca standard z roku 2015.
 • Przy nawigacji akapitami (control+strzałki) lub po komórkach tabeli (control+alt+strzałki), nie są zgłaszane błędy pisowni, nawet jeśli NVDA jest ustawione, że ma je zgłaszać. Jest tak dlatego, że akapity lub komórki tabeli mogą mieć dużą objętość, a uzyskiwanie informacji o błędach pisowni w niektórych aplikacjach może zajmować dużo czasu.
 • NVDA od teraz nie wczytuje folderów appModules, globalPlugins oraz braille i synth drivers z folderu konfiguracji NVDA. Ten kod powinien zostać spakowany jako dodatek z poprawnymi informacjami o wersji, co zapewni, że kod niekompatybilny nie będzie uruchamiany z nowymi wersjami NVDA.
  • Dla twórców chcących testować kod w trakcie prac nad nim, należy włączyć tryb piaskownicy NVDA w ustawieniach zaawansowanych, oraz umieścić ten kod w podfolderze 'scratchpad' folderu konfiguracji NVDA.

Poprawione błędy

 • Głosy mobilne Windows: na Windows 10 w wersji Kwiecień 2018 i nowszych, duże fragmenty ciszy nie są od teraz wstawiane między wypowiedziami.
 • Podczas przechodzenia po znakach w kontrolkach tekstowych (takich jak Notatnik) lub w trybie czytania, 32-bitowe znaki emoji składające się z dwóch punktów kodowych UTF-16 (takie jak 🤦) będą teraz odczytywane prawidłowo.
 • Poprawione okno potwierdzenia restartu po zmianie języka. Tekst okna i etykiety przycisków są teraz bardziej zwięzłe i mniej mylące.
 • Jeśli nie powiedzie się uruchomienie zewnętrznego syntezatora, NVDA przełączy się na głos mobilny pod Windows 10, zamiast na espeak.
 • Na zabezpieczonych ekranach, usunięte z menu okno powitalne NVDA.
 • Podczas używania tabulatora lub klawiszy szybkiej nawigacji trybu czytania, legendy zakładek są lepiej zgłaszane.
 • NVDA teraz zgłasza zmiany niektórych kontrolek wyboru czasu takich jak używane w aplikacjach alarmy i zegar.
 • W centrum akcji Windows 10, NVDA zgłasza zmiany statusu na przełącznikach takich jak jasność i asystent fokusa.
 • W centrum akcji Windows 10 aktualizacja październik 2018 i wcześniejsze, NVDA rozpoznaje szybką akcję jasności jako przycisk, a nie przełącznik.
 • NVDA ponownie śledzi kursor i zgłasza usuwane znaki w kontrolkach Idź do, oraz Znajdź w Microsoft Excel.
 • Naprawiony rzadki problem zawieszania się trybu czytania w Firefox.
 • Poprawki zgłaszania fokusa dla niektórych kontrolek zwiniętej wstążki Microsoft Office 2016.
 • Poprawki zgłaszania sugerowanych kontaktów podczas wprowadzania adresów nowej wiadomości w Outlook 2016.
 • Ostatnie kilka klawiszy routingu na 80 -znakowej linijce eurobraille nie powodują przejścia kursora na początku lub tuż za początkiem linii.
 • Poprawiona nawigacja w tabeli widoku wątkowanych wiadomości w Mozilla Thunderbird.
 • W Mozilla Firefox i Google Chrome, przejście w tryb formularzy działa prawidłowo dla niektórych list i drzew (jeśli lista lub drzewo nie może uzyskać fokusu, ale ich elementy mogą).
 • Tryb czytania jest prawidłowo domyślnie aktywny podczas czytania wiadomości w Outlook 2016/365, jeśli włączona jest eksperymentalna funkcja NVDA używania UI Automation dla obsługi dokumentów Word.
 • NVDA ma teraz dużo mniejsze szanse na zawieszenie się w taki sposób, że jedynym rozwiązaniem jest wylogowanie się z bieżącej sesji Windows.
 • W aktualizacji Windows 10 październik 2018 i nowszych, po otwarciu historii schowka chmury z pustym schowkiem, NVDA zgłosi stan schowka.
 • W aktualizacji Windows 10 październik 2018 i nowszych, podczas szukania znaków emoji w panelu emoji, NVDA zgłasza pierwszy wynik wyszukiwania.
 • NVDA nie zawiesza się w głównym oknie Virtualbox 5.2 i nowszych.
 • Responsywność w Microsoft Word podczas nawigacji liniami, akapitami lub po komórkach tabeli, może być znacząco lepsza w niektórych dokumentach. Przypominamy, że dla najlepszej wydajności, warto ustawić widok Microsoft Word na widok wersji roboczej po otwarciu dokumentu.
 • W Mozilla Firefox i Google Chrome, nie są zgłaszane puste alerty.
 • Znaczące poprawki wydajności podczas nawigacji w komórkach Microsoft Excel, szczególnie gdy arkusz zawiera komentarze i listy rozwijane.
 • Nie powinno być dłużej potrzebne wyłączanie edycji bezpośrednio w komórce arkusza w Microsoft Excel aby uzyskać dostęp do kontrolki edycji komórki z NVDA w Excel 2016/365.
 • Poprawione zawieszanie w Firefox zdarzające się czasem podczas szybkiej nawigacji po punktach orientacyjnych, gdy używany był dodatek Enhanced Aria.

Comments on NVDA 2019.1

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy