{SCPinterestShare href=https://nvda.pl/co-nowego-w-nvda/59-nvda-2019-2 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Wsparcie NVDA dla Miranda NG działa z nowszymi wersjami klienta.
 • Można domyślnie wyłączyć tryb czytania poprzez odznaczenie nowej opcji "Włącz tryb czytania podczas wczytywania strony" w ustawieniach trybu czytania NVDA.
  • Zauważ, że gdy opcja jest wyłączona, możesz włączać tryb czytania ręcznie, naciskając NVDA+spacja.
 • Można filtrować symbole w oknie słowników wymowy i interpunkcji, działa to podobnie jak filtr na liście elementów trybu czytania czy oknie zdarzeń wejścia.
 • Dodana komenda zmiany rozdzielczości tekstu pod wskaźnikiem myszy (jak wiele tekstu zostanie wypowiedziane po ruchu myszy), nie posiada domyślnego przypisanego zdarzenia wejścia.
 • Syntezator głosów mobilnych Windows obsługuje podkręcanie prędkości mowy, co pozwala uzyskać znacząco szybszą mowę.
 • Opcja podkręcania szybkości jest konfigurowalna przez funkcję szybkiej zmiany ustawień syntezatora, jeżeli jest obsługiwana przez używany syntezator. (Obecnie eSpeak-NG i Głosy mobilne Windows).
 • Profile konfiguracji mogą być ręcznie aktywowane zdarzeniami wejścia, np. klawiszami skrótu.
  • Zdarzenie musi być skonfigurowane w oknie "Zdarzenia wejścia".
 • W Eclipse, została dodana obsługa autouzupełniania w edytorze kodu.
  • Dodatkowo, informacja Javadoc może być odczytana, jeśli jest obecna, przy użyciu NVDA+d.
 • Dodana eksperymentalna opcja w ustawieniach zaawansowanych, pozwalająca wyłączyć podążanie fokusa systemowego za kursorem trybu czytania (automatycznie ustawiaj fokus na elementach interaktywnych).
  • Efekt gumki: NVDA cofa ostatnią komendę trybu czytania i wraca do poprzedniego położenia.
  • Pola edycji na niektórych stronah przechwytujące fokus przy próbie wyjścia z nich.
  • Klawisze trybu czytania reagujące z opóźnieniem.
 • Dla sterowników linijek, które to obsługują, ustawienia sterownika mogą być zmieniane w oknie ustawień brajlowskich NVDA.
 • Linijki Freedom Scientific mogą być automatycznie wykrywane.
 • Dodana komenda pokazywania zamiany dla symbolu pod kursorem przeglądu.
 • Dodana opcja w ustawieniach zaawansowanych pozwalająca wypróbować nowy, będący jeszcze w fazie rozwoju, sposób obsługi konsoli Windows przy użyciu Microsoft UI Automation API.
 • W konsoli Pythona pole edycyjne obsługuje wklejanie wielu linii ze schowka.

Zmiany

 • Głośność syntezy jest teraz zwiększana i zmniejszana o 5 zamiast o 10 w mechanizmie szybkiej zmiany parametrów syntezatora.
 • Poprawione objaśnienie w managerze dodatków pojawiające się po uruchomieniu NVDA z przełącznikiem --disable-addons.
 • Zaktualizowane opisy znaków Unicode emoji do wersji 35.0.
 • Klawisz skrótu pola filtru na liście elementów trybu czytania, został zmieniony na alt+g.
 • Gdy automatycznie wykryta linijka brajlowska jest podłączona przez Bluetooth, NVDA będzie poszukiwał linijki podłączonej przez USB, a obsługiwanej przy użyciu tego samego sterownika, i przełączy się na połączenie USB, gdy stanie się dostępne.
 • eSpeak-NG zaktualizowany do commitu 67324cc.
 • Translator brajlowski liblouis zaktualizowany do wersji 3.10.0.
 • NVDA wypowie słowo 'zaznaczone' po odczytaniu tekstu zaznaczone przez użytkownika.
 • W kodzie Microsoft Visual Studio, tryb czytania jest domyślnie wyłączony.

Poprawione błędy

 • NVDA nie zawiesza się, gdy folder dodatków jest pusty.
 • Znaczniki kierunku tekstu LTR i RTL nie są od teraz zgłaszane w brajlu lub przy czytaniu znak po znaku w oknie właściwości.
 • Po przejściu do pola formularza przy pomocy szybkiej nawigacji trybu czytania, całe pole jest oznajmiane, a nie tylko pierwsza linia.
 • NVDA nie będzie się już uciszać po wyjściu z aplikacji Poczta systemu Windows 10.
 • Rozwiązane problemy uruchamiania NVDA, gdy język regionalnych ustawień użytkownika nie jest rozpoznawany przez NVDA np. angielski (holandia).
 • Gdy tryb czytania jest włączony w Microsoft Excel i przełączysz się do przeglądarki w trybie formularzy lub odwrotnie, stan trybu czytania jest prawidłowo zgłaszany.
 • NVDA prawidłowo zgłasza linię pod myszą w Notepad++ i innych edytorach bazujących na Scintilla.
 • W dokumentach Google Docs (i innych edytorach opartych na przeglądarce internetowej), brajl nie pokazuje teraz czasami nieprawidłowo znacznika końca listy przed kursorem w środku elementu listy.
 • W aktualizacji z maja 2019 Windows 10, NVDA nie odczytuje wielu powiadomień o głośności, gdy głośność jest zmieniana fizycznymi przyciskami a fokus znajduje się na eksploratorze plików.
 • Otwieranie okien słowników wymowy lub interpunkcji jest teraz dużo szybsze gdy słowniki zawierają ponad 1000 wpisów.
 • w kontrolkach Scintilla takich jak Notepad++, NVDA odczytuje prawidłową linię przy włączonym zawijaniu wierszy.
 • W Microsoft Excel, położenie komórki jest oznajmiane po jego zmianie przez shift+enter lub shift+numpadEnter.
 • W Visual Studio 2017 i nowszych, w oknie eksploratora obiektów, element zaznaczony w drzewie obiektów lub drzewie elementów z kategoriami, jest prawidłowo odczytywany.
 • Wtyczki o takich samych nazwach, różniących się tylko wielkością liter, nie są od teraz traktowane jako różne dodatki.
 • Dla głosów mobilnych Windows, prędkość ustawiona w NVDA nie jest modyfikowana przez prędkość z ustawień mowy Windows 10.
 • Podgląd logów NVDA może być otwarty przy użyciu NVDA+F1 również wtedy, gdy nie można uzyskać informacji dla programistów z aktualnego obiektu nawigatora.
 • Możliwe jest ponowne używanie komend NVDA nawigacji po tabelach w Google Docs w Firefox i Chrome.
 • Klawisze ochraniające działają prawidłowo na linijkach Freedom Scientific.
 • Po odczytaniu pierwszego znaku dokumentu w Notepad++ 7.7 X64, NVDA nie zawiesza się na czas do 10 sekund.
 • HTCom może teraz być używany z linijką brajlowską Handy Tech w kombinacji z NVDA.
 • W Mozilla Firefox, aktualizacje obszarów dynamicznych nie są odczytywane jeśli obszar znajduje się w zakładce będącej aktualnie w tle.
 • Poprawiona praca okna "Znajdź" w trybie czytania NVDA, które nie funkcjonowało, gdy otwarte było w tle okno "O programie" NVDA.

Comments on NVDA 2019.2

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy