{SCPinterestShare href=https://nvda.pl/co-nowego-w-nvda/60-nvda-2019-3 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Dokładność komendy "przesunięcie kursora do bieżącego obiektu nawigatora" została poprawiona dla pól tekstowych w aplikacjach Java.
 • Dodano wsparcie dla następujących monitorów brajlowskich firmy HandyTech:
  • Basic Braille Plus 40
  • Basic Braille Plus 32
  • Connect Braille
 • Wszystkie zdarzenia wejścia zdefiniowane przez użytkownika mogą teraz zostać usunięte poprzez przycisk "Zresetuj do domyślnych" w dialogu "Zdarzenia Wejścia".
 • Zgłaszanie czcionki w programie Microsoft Word od teraz informuje czy tekst jest oznaczony jako ukryty.
 • Dodano polecenie przenoszące kursor nawigatora do początku zaznaczenia (NVDA+Shift+F9).
 • W przeglądarkach Internet Explorer, Microsoft Edge i nowszych wersjach Firefox i Chrome, znaczniki są teraz odczytywane w trybie przeglądania fokusa.
 • W przeglądarkach Internet Explorer, Google Chrome oraz Mozilla Firefox możliwa jest teraz nawigacja po artykułach i grupach przy pomocy nowych skryptów nawigacji. Te skrypty nie mają jednak przypisanych wartości domyślnych, można je przypisać z ekranu "zdarzenia wejścia" otwartego z poziomu obsługiwanego dokumentu.
  • Figury również są teraz zgłaszane. Są one traktowane jako obiekty, toteż można po nich nawigować klawiszem O.
 • W Internet Explorer, Mozilla Firefox, artykuły są od teraz zgłaszane podczas poruszania się nawigacją obiektową, oraz w trybie czytania (wymaga włączenia w ustawieniach formatowania dokumentów.
 • Dodano kurtynę. Po jej włączeniu ekran jest całkowicie czarny na Windows 8 i późniejszych.
  • Dodano skrypt do tymczasowego włączania kurtyny, jak i do stałego jej włączenia. Skrypt nie ma domyślnie przypisanego skrótu klawiszowego.
  • Konfiguracja odbywa się poprzez odpowiednią zakładkę w oknie "Zdarzenia Wejścia".
 • Dodano funkcję podświetlania ekranu.
  • Podświetlanie fokusa, aktualnego obiektu nawigatora i kursora przeglądu może być teraz skonfigurowane w ustawieniach widoczności.
  • uwaga! Funkcja ta nie jest kompatybilna z dodatkiem Focus Highlight, jednakże ten dodatek wciąż może być używany, gdy wbudowane podświetlanie jest wyłączone.
 • Dodano okno podglądu brajla. Pozwala ono na patrzenie na wyjście brajlowskie w małym oknie.

Zmiany

 • Podręcznik użytkownika od teraz opisuje jak używać NVDA w oknie konsoli.
 • Uruchomienie pliku NVDA.exe od teraz zastępuje w pamięci uruchomioną wcześniej kopię programu. Poprzednio używany przełącznik -r jest wciąż akceptowany, ale ignorowany.
 • W systemach Windows 8 i późniejszych, NVDA zgłasza teraz numer wersji i nazwę aplikacji UWP poprzez jej plik Manifestu.
 • Włączanie i wyłączanie przy pomocy klawiatury ustawienia śledzenia zmian w programie Microsoft Office Word powoduje, że NVDA od teraz zgłasza stan tego przełącznika.
 • Numer wersji NVDA jest od teraz logowany jako pierwszy element w dzienniku zdarzeń NVDA. Zachodzi to nawet w wypadku wyłączenia logowania.
 • Dialog ustawień od teraz nie pozwala na zmianę ustawień logowania jeżeli została ona dokonana poprzez przełączniki wiersza poleceń.
 • W programie Microsoft Word, NVDA ogłasza teraz stan widoczności znaków niedrukowalnych po przełączeniu ich widoczności (CTRL+SHIFT+8)
 • Zaktualizowano Liblouis Braille Translator do wersji commit 58d67e63.
 • Gdy włączona jest opcja ogłaszania znaków CLDR, takich jak Emoji, są one odczytywane na wszystkich poziomach interpunkcji.
 • Pakiety firm trzecich języka Python, takie jak Comtypes zgłaszają swoje błędy bezpośrednio do dziennika zdarzeń NVDA.
 • Zaktualizowano repozytorium znaków Unicode do wersji 36.0.
 • W wypadku podświetlenia grupy elementów w trybie czytania, jej opis jest również odczytywany.
 • Java Access Bridge od teraz jest częścią NVDA. Pozwala to na dostęp do aplikacji pisanych w języku JAVA, łącznie z programami 64-bitowymi.
 • Jeżeli Java Access Bridge nie jest domyślnie aktywny dla użytkownika, NVDA dokonuje jego uruchomienia przy starcie.
 • Zaktualizowano Espeak-NG do wersji 1.51-dev, commit ca65812a.

Poprawione błędy

 • Emoji i inne 32-bitowe znaki Unicode od teraz zajmują mniej miejsca na monitorach brajlowskich.
 • W systemie Windows 10, NVDA może odczytywać dymki powiadomień aplikacji UWP zakładając, że odczytywanie dymków jest włączone.
 • W Windows 10 Anniversary Update i późniejszych, wpisywany tekst jest teraz odczytywany w programie Mintty.
 • W Windows 10 Anniversary Update i późniejszych, tekst w konsoli pojawiający się blizko kursora nie jest literowany.
 • Kontrolki w oknie kompresora programu Audacity są od teraz odczytywane podczas nawigacji po oknie.
 • NVDA nie traktuje już spacji jako słów podczas przeglądania obiektowego w edytorach bazowanych na "Scintilla" takich jak Notepad ++.
 • NVDA od teraz nie pozwoli przejść systemowi w stan uśpienia, gdy wykryte zostanie przeglądanie przy pomocy monitora brajlowskiego.
 • W systemie Windows 10 brajl będzie teraz podążał za fokusem podczas edycji komórek w programie Excel i w innych kontrolkach UIA.
 • NVDA ponownie zgłasza sugestie w pasku adresu przeglądarki Microsoft Edge.
 • NVDA od teraz zgłasza, gdy zostanie podświetlona karta z zakładkami w programie Internet Explorer.
 • W przeglądarce Microsoft Edge bazowanej na silniku Edge HTML, NVDA nie będzie już odgrywał dźwięku sugestii wyszukiwania przy maksymalizacji okna.
 • Listy rozwijane Aria 1.1 od teraz są wspierane w przeglądarkach Mozilla Firefox i Chrome.
 • NVDA nie odczytuje niewidocznych kolumn dla kontrolki SysListView32.
 • Okno ustawień nie pokazuje teraz niepoprawnego poziomu logowania gdy NVDA uruchomione jest na ekranie bezpiecznym.
 • W menu Start systemu Windows 10 Anniversary Update i późniejszych, NVDA odczytuje szczegóły wyników wyszukiwania.
 • Jeżeli podczas poruszania kursora w trybie czytania nastąpi zmiana wyglądu, NVDA od teraz zachowuje się poprawnie.
 • Poprawiono kilka nazw punktorów w programie Microsoft Word.
 • W systemie Windows 10 aktualizacja majowa i późniejszych, NVDA ponownie ogłasza pierwszy element panelu Emoji jak i historii schowka po ich otwarciu.
 • W programie Poedit, możliwa jest edycja tłumaczeń języków zapisywanych od prawej do lewej.
 • W aplikacji ustawień systemu Windows 10, NVDA nie reaguje na paski poziomu głośności w mikserze głośności.
 • Niepoprawnie skonfigurowane wyrażenia regularne od teraz nie powodują całkowitego zawieszenia mowy.
 • Podczas czytania punktowanych elementów listy w programie Microsoft Word z włączoną obsługą UIA, wszystkie elementy będą teraz poprawnie odczytywane.
 • Kilka bardzo rzadkich błędów związanych z modułem Liblouis zostało naprawione.
 • Aplikacje Java uruchomione przed NVDA są od razu dostępne i nie wymagają restartu.
 • W przeglądarce Mozilla Firefox, gdy podświetlony element otrzymuje flagę "aria-current" ta zmiana nie jest anonsowana wielokrotnie.
 • NVDA od teraz będzie traktował niektóre złożone znaki Unicode jako pojedynczy znak podczas poruszania kursora.
 • Dodano wsparcie dla aplikacji Spring Tool Suite 4.
 • Naprawiono błąd z podwujnym czytaniem nazw, gdy są one oznaczone aria-labelledby, a docelowym elementem jest element potomny.
 • W systemie Windows 10 wersji 1607 i późniejszych, znaki wpisywane z klawiatur brajlowskich są od teraz odczytywane w większej ilości sytuacji.
 • W wypadku zmiany karty dźwiękowej w ustawieniach NVDA, dźwięki czytnika ekranu będą teraz odtwarzane przez nowowybraną kartę.
 • W przeglądarce Mozilla Firefox, przesuwanie kursora w trybie czytania jest szybsze. Powoduje to znaczne przyspieszenie działania w niektórych wypadkach.

Comments on NVDA 2019.3

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy