{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/63-nvda-2020-3 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Dodano możliwość wyłączenia odczytywania grafik. Można to uczynić z poziomu ustawień formatowania dokumentów. Alternatywny tekst dla grafik będzie wciąż odczytywany.
 • Od teraz możliwe jest przełączenie wsparcia ekranu dotykowego. Odpowiednia opcja znajduje się w ustawieniach interakcji dotykowej, a domyślne zdarzenie wejścia to CTRL+NVDA+ALT+T.
 • Dodano nowe niemieckie tablice brajlowskie.
 • NVDA od teraz odczytuje kontrolki tylko do odczytu w technologii UIA.
 • Występowanie podkreślonego tekstu jest od teraz ogłaszane zarówno w mowie, jak i w brajlu we wszystkich przeglądarkach internetowych.
  • Opcja ta znajduje się w ustawieniach formatowania dokumentów.
 • Dodano możliwość mapowania klawiszy systemowych na zdarzenia wejścia NVDA. Odpowiednia kategoria znajduje się w ustawieniach zdarzeń wejścia.
  • Aby to zrobić, wciśnij przycisk "dodaj" po wybraniu opcji "Emulowane klawisze systemowe".
 • Od teraz wspierany jest model monitora brajlowskiego Handy Tech Active Braille z joystickiem.
 • Opcja "Automatyczny tryb czytania przy ruchach kursora" jest od teraz zgodna z wyłączeniem opcji "Automatycznie ustaw fokus do elementów fokusujących".

Zmiany

 • Skrypt służący do ogłaszania formatowania (NVDA+F) został zmodyfikowany tak, że od teraz ogłasza on formatowanie dla kursora systemowego, a nie kursora przeglądu. Aby uzyskać informacje o formatowaniu w pozycji kursora przeglądu, należy użyć skrótu NVDA+Shift+F.
 • Od teraz NVDA nie ustawia pozycji kursora systemowego na pierwszy klikalny element po wejściu w tryb przeglądania, poprawiając wydajność i stabilność.
 • Zaktualizowano CLDR z wersji 36.1 do 37.
 • Zaktualizowano Espeak-NG do wersji 1.51-dev, commit 1fb68ffffea4.
 • Od teraz możliwe jest używanie komend nawigacyjnych dla tabel w wielokolumnowych listach.
 • W menedżerze dodatków, "nie" jest od teraz domyślną opcją, gdy użytkownik pytany jest o usunięcie dodatku.
 • W programie Microsoft Excel, lista elementów wyświetla formóły w ich zlokalizowanej formie.
 • NVDA korzysta teraz z poprawnej terminologii dla uwag w programie Microsoft Excel.
 • W przypadku przesunięcia kursora przeglądu do fokusa w trybie przeglądania, kursor ustawia się w pozycji wirtualnego kursora.
 • Informacje ogłaszane w trybie przeglądania (takie jak informacje o formatowaniu), są teraz wyświetlane w lekko większym okienku na środku ekranu.

Poprawione błędy

 • NVDA od teraz mówi w sytuacji, gdy podczas nawigacji po wyrazach natrafi na symbol, po którym znajduje się spacja.
 • W aplikacjach korzystających z wersji QT 5.11 lub nowszych, opisy obiektów są ponownie ogłaszane.
 • Od teraz NVDA mówi, gdy usunięto słowo przy pomocy skrótu CTRL+Delete.
  • Wypowiadane jest słowo na prawo od usuniętego słowa.
 • W ustawieniach ogólnych lista języków jest poprawnie sortowana.
 • W oknie "zdarzenia wejścia" znacznie poprawiono responsywność podczas filtrowania.
 • Od teraz możliwe jest wysyłanie znaków Unicode powyżej u+fff przy pomocy monitora brajlowskiego.
 • NVDA ponownie odczytuje okno dialogowe "otwórz za pomocą" w majowej aktualizacji systemu Windows 10.
 • Nowe eksperymentalne ustawienie (Włącz selektywną rejestrację zdarzeń UIA) może znacznie poprawić wydajność w programie Microsoft Visual Studio i innych aplikacjach korzystających z technologii UIA.
 • Stan "oznaczony" nie jest ogłaszany dla zaznaczalnych elementów listy. Od teraz odczytywany jest tylko stan "niezaznaczony".
 • W majowej aktualizacji systemu Windows, urządzenie "Mapowanie dźwięku Microsoft" jest ponownie pokazywana w oknie wyboru wyjścia mowy.
 • W przeglądarce Internet Explorer, indeksy listy są poprawnie odczytywane w przypadku, gdy pierwszym indeksem listy nie jest 1.
 • W przeglądarce Google Chrome, NVDA ogłasza stan zaznaczenie dla wszystkich zaznaczalnych kontrolek, nie tylko pól wyboru.
 • Ponownie możliwa jest nawigacja po pewnych kontrolkach gdy język NVDA ustawiony jest na aragoński.
 • Program NVDA nie powinien już się zawieszać kiedy dokonywana jest błyskawiczna nawigacja, lub wpisywane są znaki z włączoną obslugą brajla w programie Microsoft Word.
 • NVDA nie dodaje już nieistniejącej spacji gdy aktualny objekt nawigatora kopiowany jest do schowka.
 • NVDA nie aktywuje już profilu "czytaj wszystko", gdy nie ma nic do odczytania.
 • NVDA ponownie odczytuje listę funkcji dla Menedżera Usług Internetowych (IIS).
 • NVDA nie pozwala już na zamykanie kanału karty dźwiękowej, Znacznie poprawiając wydajność na niektórych urządzeniach.
 • NVDA nie zamyka się, gdy przytrzymany jest skrót CTRL+Shift+Strzałka w dół.
 • Od teraz NVDA ponownie ogłasza stan drzewa w aplikacji Google Drive.
 • NVDA będzie automatycznie wykrywał NLS eReader Humanware monitor brajlowski połączony przez bluetooth ponieważ nazwa Bluetooth tego minitora brajlowskiego od teraz jest zmieniona i brzmi "NLS eReader Humanware".
 • Niektóre głosy SAPI5 takie jak Ivona już nie omijają zdania.
 • Duże ulepszenia performansów w Visual Studio Code.

Comments on NVDA 2020.3

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy