{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/64-nvda-2020-4 layout=standard image= desc= size=small}

Nowe funkcje

 • Od teraz naciśnięcie klawisza F1 w oknach dialogowych NVDA spowoduje otwarcie pomocy podręcznej dla obecnie podświetlonej sekcji.
 • Dodano wsparcie dla technologii Intelli Sense w programach Microsoft SQL Server i Microsoft Visual Studio 2017 i nowszych.
 • Wymowa symboli: Dodano wsparcie dla grupowania referencji w zasadach zamiany. Powoduje to że zamiany są prostrze i bardziej funkcjonalne.
 • Od teraz generowane jest powiadomienie przy próbie utworzenia wpisu słownika zawierającego błędne wyrażenia regularne.
  • W szczególności dotyczy to błędów grupowania.
 • Dodano wsparcie dla nowej metody wprowadzania języka Chińskiego uproszczonego i tradycyjnego w systemie Windows 10.
 • Nagłówki zakładek są od teraz traktowane jako pola formularzy podczas szybkiej nawigacji przy pomocy klawisza F.
 • Dodano polecenie przełączające odczytywanie oznaczonego tekstu. Wymagane jest ręczne przypisanie gestu.
 • Dodano parametr wiersza poleceń --copy-portable-config pozwalający na przeniesienie konfiguracji przenośnej do konta użytkownika podczas cichej instalacji NVDA.
 • Klawisz routing jest od teraz wspierany w podglądzie brajla dla użytkowników korzystających z myszy. Aby przenieść kursor do komórki, kliknij myszą w odpowiednie miejsce.
 • NVDA automatycznie wykrywa urządzenia Humanware Brailliant BI 40X i 20X zarówno przez USB, jak i przez bluetooth.

Zmiany

 • Zaktualizowano Liblouis do wersji 3.16.1:
  • Naprawiono krytyczne błędy.
  • Dodano tablicę brajlowską dla baszkirskiego pisma pełnego.
  • Dodano ośmiopunktową tablicę brajlowską dla języka koptyjskiego.
  • Dodano tablice brajlowskie: Rosyjski Literacki i Rosyjski Literacki Szczegółowy.
  • Usunięto tablicę brajlowską Rosyjski pismo pełne.
 • Podczas czytania przy pomocy funkcji "czytaj wszystko" w trybie przeglądania, polecenia "znajdź następny" i "znajdź poprzedni" nie zatrzymują już czytania, gdy funkcja "zezwalaj na czytanie poglądowe" jest włączona.
 • Dla monitorów brajlowskich Hims F3 od teraz wywoływane jest przez naciśnięcie kombinacji klawiszy spacja +kropki 1, 4, 8.
 • Ulepszono prezentację opcji "Czas wyświetlania wiadomości brajlowskich" i "Pokazuj wiadomości brajlowskie w nieskończoność".
 • W przeglądarkach internetowych i innych aplikacjach wspierających tryb przeglądania, możliwe jest teraz wywołanie listy elementów (NVDA+F7) w trybie fokusu.
 • Zmiany w regionach ARIA nie są odczytywane, jeżeli ogłaszanie dynamicznych zmian treści jest wyłączone.
 • NVDA od teraz zgłasza status skopiowania przed skopiowanym tekstem.
 • Ulepszono prezentację widoku graficznego w menedżerze dysków systemu Windows.
 • Etykiety dla kontrolek są od teraz wyłączone (wyszarzone) kiedy kontrolka jest nieaktywna.
 • Zaktualizowano bazę danych Emoji CLDR do wersji 38.
 • Wbudowana funkcja "podświetlanie fokusu" zmieniła nazwę na "podświetlacz wizualny".

Poprawione błędy

 • NVDA ponownie działa poprawnie w polach edycyjnych w programie Fast Log Entry.
 • Od teraz, jeżeli nie możliwe jest uzyskanie całkowitego czasu trwania pliku w programie Foobar 2000, ogłaszany jest teraz czas, który upłynął od rozpoczęcia odtwarzania.
 • NVDA od teraz wspiera atrybut aria-roledescription w polach edycyjnych na stronach internetowych.
 • NVDA nie ogłasza już słowa 'lista' dla każdej linii listy w Google Docs lub jakiejkolwiek innej edytowalnej treści w Google Chrome.
 • Podczas przechodzenia po znakach lub słowach z jednego elementu listy do drugiego, zmiana jest od teraz ogłaszana.
 • NVDA od teraz odczytuje poprawną linię jeżeli kursor ustawiony jest na końcu linku, który znajduje się na końcu elementu listy w Google Docs lub innych edytowalnych treściach internetowych.
 • Na Windows 7, otwarcie i zamknięcie menu start z pulpitu ustawia kursor w odpowiednim miejscu.
 • Kiedy opcja "Próba anulowania mowy dla wygasłych zdarzeń" jest włączona, tytuł karty jest wymawiany podczas przełączania kart w przeglądarce Mozilla firefox.
 • NVDA od teraz poprawnie odczytuje element listy wybrany poprzez używanie nawigacji literowej podczas korzystania z syntezatora mowy Ivona.
 • Ponownie możliwe jest korzystanie z trybu przeglądania w programie Poczta Dla Windows 10. 16005.13110 i późniejsze.
 • Podczas korzystania z głosów Ivona firmy Harpo Software, NVDA ponownie może zapisywać swoje ustawienia, dokonywać zmian syntezatora i uruchamiać się ponownie.
 • Od teraz możliwe jest wpisanie cyfry 6 w brajlu komputerowym z klawiatury brajlowskiej monitora brajlowskiego Hims.
 • Znaczne poprawki wydajności w programie Azure Data Studio.
 • Kiedy włączona jest opcja "Próba anulowania mowy dla wygasłych zdarzeń" tytuł okna wyszukiwania NVDA jest od teraz oznajmiany.
 • Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się NVDA w sytuacji gdy po wybudzeniu komputera ze stanu uśpienia kursor lądował w dokumencie programu Microsoft Edge.
 • Nie jest już wymagane wciśnięcie klawisza tab lub przesunięcie kursora po zamknięciu menu kontekstowego w przeglądarce Microsoft Edge, w celu przywrócenia poprawnego działania trybu przeglądania.
 • NVDA od teraz poprawnie odczytuje elementy list w 64-bitowych aplikacjach, takich jak Tortoise SVN.
 • Siatki aria są od teraz renderowane jak zwykłe tabele, zarówno w przeglądarce Google Chrome, jak i Mozilla Firefox.
 • Od teraz możliwe jest przeszukiwanie wstecz (NVDA+SHIFT+F3).
 • Skrypty NVDA nie są traktowane jako powtórzone, jeżeli pomiędzy ich gestami wykonany zostanie inny gest.
 • Tagi Strong i emphasis w przeglądarce Internet Explorer mogą być pominięte przy czytaniu przy wyłączeniu opcji zgłaszaj style w ustawieniach formatowania.
 • Występujące u niewielkiej liczby użytkowników kilkusekundowe zawieszanie się programu Microsoft Excel podczas nawigacji po komurkach nie powinno już występować.
 • W aplikacji Microsoft Teams, wersji 1.3.00.28xxx, NVDA ponownie poprawnie odczytuje wiadomości czatów prywatnych i grupowych.
 • Tekst oznaczony jako błąd gramatyczny i pisowni zarazem w Google Chrome, jest od teraz poprawnie ogłaszany przez NVDA.
 • Podczas korzystania z programu Microsoft Outlook w języku francuskim, skrót CTRL+SHIFT+R ponownie działa.
 • W programie Microsoft Visual Studio, dymki podpowiedzi funkcji Intellisense są wypowiadane tylko raz.
 • W kalkulatorze systemu Windows 10, NVDA nie ogłasza już postępu obliczeń gdy czytanie wpisywanych znaków jest wyłączone.
 • Przy wyświetlaniu adresów URL z NVDA ustawionym na tablicę brajlowską Angielski US skróty i włączoną opcją rozwiń słowo pod kursorem do brajla komputerowego, NVDA się już nie wysypuje.

Comments on NVDA 2020.4

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy