{SCPinterestShare href=https://nvda.pl/co-nowego-w-nvda/65-nvda-2021-1 layout=standard image= desc= size=small}

Uwaga!

 • Od tego wydania obecnie używane dodatki tracą zgodność z NVDA.
 • Kończy się też wsparcie technologii Adobe Flash.

Nowe funkcje

 • Wstępne wsparcie interfejsu UIA w przeglądarkach opartych na silniku Chromium, takich jak Microsoft Edge.
 • Opcjonalne, eksperymentalne wsparcie programu Microsoft Excel poprzez interfejs UI Automation. Zalecane tylko dla programu Microsoft Excel w kompilacji 16.0.13522.10000 lub nowszej.
 • Łatwiejsza nawigacja po treści wyniku w konsoli Pythona NVDA.
  • Alt+strzałka w górę/w dół przechodzi do poprzedniego/następnego wyniku. Dodaj shift, aby rozpocząć zaznaczanie.
  • Control+l czyści pole wyników.
 • Od teraz NVDA ogłasza kategorie przypisane do zdarzenia w kalendarzu programu Microsoft Outlook, jeśli jakieś są.
 • Wsparcie dla monitora brajlowskiego Seika Notetaker firmy Nippon Telesoft.

Zmiany

 • W trybie przeglądu, kontrolki można od teraz aktywować za pomocą przycisków routingu na opisie danej kontrolki, np. "ln" dla linku. Jest to szczególnie przydatne do aktywowania np. niezaetykietowanych pól wyboru.
 • NVDA zapobiega używaniu Windows 10 OCR gdy włączona jest kurtyna.
 • Zaktualizowano bazę danych Emoji (CLDR) do wersji 39.0.
 • Dodano więcej symboli matematycznych do słownika symboli.
 • Odświeżono wygląd podręcznika użytkownika, listy zmian oraz wykazu poleceń klawiszowych.
 • NVDA ogłasza "Niewspierane" przy próbie przełączenia układu ekranu w aplikacjach, które nie wspierają tej funkcji, np. w programie Microsoft Word.
 • Opcja 'Próba anulowania mowy dla wygasłych zdarzeń' w panelu ustawień zaawansowanych jest od teraz domyślnie włączona.
  • Można wyłączyć to zachowanie ustawiając tę opcję na "Nie".
  • Aplikacje webowe, takie jak Gmail, nie odczytują już nieaktualnych informacji podczas szybkiego przemieszczania kursora.
 • Zaktualizowano liblouis braille translator do wersji 3.17.0.
  • Nowe tablice brajlowskie: Białoruski brajl literacki, Białoruski brajl komputerowy, Urdu pismo pełne, Urdu skróty.
 • Wsparcie treści Adobe Flash zostało usunięte z NVDA w związku z porzuceniem tej technologii przez Adobe.
 • Od teraz NVDA zamyka się nawet gdy okna czytnika ekranu są nadal otwarte. Proces zamykania programu obejmuje wszystkie okna dialogowe NVDA.
 • Podgląd mowy można zamknąć skrótem alt+F4. Ponad to posiada on standardowy przycisk zamykania, aby łatwiej było go zamknąć przy użyciu urządzeń wskazujących.
 • Przegląd brajla posiada standardowy przycisk zamykania, aby łatwiej było go zamknąć przy użyciu urządzeń wskazujących.
 • W liście elementów, skrót klawiszowy do przycisku "aktywuj" został usunięty dla niektórych języków aby zapobiec konflikty z przyciskiem opcji filtruj według.

Poprawione błędy

 • Lista wiadomości w programie Outlook 2010 jest ponownie czytana.
 • W programach terminalowych w Windows 10 wersji 1607 i nowszych, przy wstawianiu oraz usuwaniu znaków w środku linii, znaki z prawa od kursa już nie są czytane.
  • Ta eksperymentalna poprawka musi być włączona ręcznie w panelu NVDA ustawień zaawansowanych zmieniając śledzenie zmian konsoli na Diff Match Patch.
 • W MS Outlooku, niechciana odczytywanie dystansu przy naciśnięciu klawiszy shift+tab nie powinno mieć miejsca.
 • W konsoli Python, wstawianie tabulatora w celu zrobienia wcięcia na początku wypełnionej tekstem linii i wywoływania autouzupełniania w środku linii od teraz jest wspierane.
 • Informacje o formatowaniu i inne wiadomości w trybue przeglądania nie pokazują pustych linii gdy włączony jest przegląd ekranu.
 • Od teraz jest możliwe odczytywanie komentarzy w programie MS Word z włączonym interfejsem UIA.
 • Wydajność przy interakcji z Visual Studio została ulepszona.
 • Naprawione błędy graficzne takie jak brakujące elementy przy użyciu NVDA w wyglądu z prawo na lewo.
 • Respektowany jest wygląd okien zależnie od języka.
  • Znany problem dla języków pisanych z prawa na lewo: prawa granica grupowań rozmywa sie z kontrolkami.
 • Język Pythona jest ustawiony żeby był zgodny z językiem oznaczonym w ustawieniach, co też jest zastosowane w języku domyślnym.
 • TextInfo.getTextInChunks już się nie zawiesza na kontrolach wzbogaconego tekstu takich jak NVDA przegląd logu.
 • Znowu jest możliwe używanie NVDA w językach zawierających podkreślniki w swoim kodzie Np. de_CH W windowsie 10 1803 i 1809.
 • W WordPadzie, konfiguracja czytania indeksów gornych oraz dolnych działą jak powinna.
 • NVDA już ogłasza nową treść na stronach internetowych jeżeli stary fokus znika, a na jego miejscu pojawia się nowy.
 • Przekreślanie, indeks górny i indeks dolny są teraz ogłaszane w Microsoft Excelu jeżeli odpowiednia opcja została włączona.
 • Naprawiono kopiowanie konfiguracji podczas instalacji kopii przenośnej kiedy domyślny folder konfiguracji jest pusty.
 • naprawiono błędne oznajmianie liter z akcentami lub diakrytyków przy włączonej opcji'mów duże przy dużych literach'.
 • Naprawiono błąd zmiany wysokości w syntezatorach SAPI4.
 • Instalator NVDA honoruje parametr --minimal i nie odtwarza dźwięku uruchamiania, śledząc to samo dokumentowane zachowanie.
 • W MS Word lub Outlooku, klawisz szybkiej nawigacji do tabel może służyć do przeskakiwania do tabel wyglądu jeżeli opcja "dołączaj tabele wyglądu" jest włączona w ustawieniach trybu przeglądu.
 • NVDA już nie będzie wymawiał "↑↑↑" dla emoji w niektórych językach.
 • Espeak teraz wspiera ponownie kantoński i Mandaryński.
 • W nowym Microsoft Edge opartym na siliniku Chromium, pola tekstowe, takie jak pasek adresu są wymawiane gdy są puste.
 • Naprawiony sterownik dla monitorów brajlowskich Seika.

Comments on NVDA 2021.1

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy