{SCPinterestShare href=https://www.nvda.pl/co-nowego-w-nvda/67-nvda-2021-3 layout=standard image= desc= size=small}

Ważne uwagi

Po aktualizacji naszego certyfikatu bezpieczeństwa, u niektórych użytkowników pojawia się błąd gdy NVDA 2021.2 sprawdza swoje aktualizacje. Od teraz NVDA automatycznie uzyskuje od systemu Windows aktualizacje certyfikatów bezpieczeństwa, co zapobiegnie pojawianiu się tego błędu w przyszłości. Użytkownicy, u których występuje ten problem, powinni pobrać ręcznie aktualizacje certyfikatów.

Nowe funkcje

 • Dodano zdarzenie wejścia dla przełączania ustawień ogłaszania stylu obramowań komórki.
 • Wsparcie dla nowej specyfikacji brajlowskiej HID, którego celem jest zapewnienie uniwersalnego standardu wsparcia monitorów brajlowskich.
  • Monitory brajlowskie, które wspierają tę specyfikację, będą automatycznie wykrywane przez NVDA.
 • Dodano wsparcie dla monitora brajlowskiego VisioBraille Vario 4.
 • Powiadomienia o błędach można włączyć w każdej wersji NVDA z poziomu ustawień zaawansowanych.
 • W systemie Windows 10 i nowszych, NVDA będzie ogłaszać ilość podpowiedzi wyszukiwania podczas wpisywania szukanych fraz w aplikacjach, takich jak Ustawienia lub Microsoft Store.
 • Od teraz wspierane jest nawigowanie po tabelach dla kontrolek tabeli utworzonych za pomocą Out-GridView cmdlet w PowerShell.

Zmiany

 • Espeak-ng został zaktualizowany do wersji 1.51-dev commit 74068b91bcd578bd7030a7a6cde2085114b79b44.
 • Gdy w systemie nie ma zainstalowanego wsparcia dla Głosów Mobilnych Windows w preferowanym języku, NVDA automatycznie wybierze eSpeak.
 • Jeżeli Głosy Mobilne Windows w dalszym ciągu nie działają, należy z powrotem przełączyć syntezator na Espeak.
 • Podczas odczytywania paska stanu poleceniem NVDA+end, punkt przeglądu nie jest już przenoszony do miejsca, gdzie znajduje się ten pasek. Aby nadal móc przenosić punkt przeglądu do pasków stanu, należy przypisać polecenie do odpowiedniego skryptu w Zdarzeniach Wejścia, w kategorii Nawigacja Obiektowa.
 • Przy próbie dwókrotnego otwarcia tego samego dialogu, NVDA ustawia kursor na już otwartym dialogu, zamiast wyświetlać błąd.
 • Zaktualizowano Liblouis do wersji #12810.
  • Nowe tablice brajlowskie: Rosyjski skróty, Tshivenda pismo pełne, Tshivenda skróty.
   • Komunikaty "zaznaczone" lub "mrkd" i "podkreślone" lub "hlght" będą ogłaszane zarówno brajlem, jak i mową.
   • NVDA nie będzie się już wyłączać, gdy pewne dialogi czekają na reakcję użytkownika (np. Potwierdź/Anuluj).

   Poprawione błędy

   • Śledzenie klawiszy modyfikatorów, takich jak Control lub Insert, jest bardziej wydajne gdy rdzeń wznawia pracę.
   • Znów możliwe jest sprawdzanie aktualizacji NVDA na niektórych systemach, takich jak czyste wersje instalacyjne Windows.
   • NVDA poprawnie ogłasza puste komórki tabeli w programie Microsoft Word przy włączonym wsparciu UI automation.
   • W tabeli ARIA, klawisz Escape zostanie przekierowany do tabeli i nie wyłączy już trybu czytania niezależnie od kontekstu.
   • Naprawiono błąd, przez który w przeglądarce Google Chrome, nazwa komórki będącej nagłówkiem kolumny w tabeli była ogłaszana dwókrotnie.
   • NVDA nie wymawia więcej wartość numeryczną suwaków UIA które mają zdefiniowaną tekstualną wartość. (UIA ValuePattern jest od teraz preferowany nad RangeValuePattern).
   • NVDA nie traktuje więcej wartości suwaków UIA jako oparte na procentowych wartościach.
   • Wymawianie lokalizacji komórek w programie Microsoft Excel używane za pomocą UI Automation ponownie działą poprawnie w Windows 11.
   • NVDA więcej nie ustawia nieprawidłowego języka pythona.
   • Jeżeli wyłączony dodatek został usunięty a potem ponownie zainstalowany ten sam dodatek będzie ponownie włączony.
   • Naprawiono błędy dotyczące usuwania oraz instalacji dodatków w przypadkach, gdy foldery dodatków zostały usunięte lub pliko zostało otwarte.
   • Używając UI Automation dla dostępu do tabel Microsoft Excel, NVDA więcej nie ogłasza wielokrotnie stanu zaznaczania komórek.
   • Od teraz więcej tekstu będzie odczytywane w LibreOffice Writer, na przykład, w oknach dialogowych potwierdzenia.
   • Czytanie / nawigacja za pomocą trybu czytania w programie Microsoft Word za pomocą UI automation od teraz zapewnia poprawne przewijanie dokumentu co wpływa na widoczność aktualnej pozycji w dokumencie, co także wpływa na poprawną synchronizacje widocznej pozycji w trybie czytania i trybie edycji.
   • Przy odczytywaniu całego dokumentu w programie Microsoft Word używając UI automation, dokument jest automatycznie przewijany, a pozycja kursora aktualizowana.
   • Przy odczytywaniu wiadomości e-mail w Outlooku a NVDA ma dostęp do kontrolki wiadomości za pomocą UI Automation, większość tabel od teraz jest oznaczona jako tabele wyglądu, co oznacza, że nie będą odczytywane domyślnie.
   • Naprawiono rzadki błąd przy zmianie urządzeń audio.
   • Wprowadzanie za pomocą tablic brajlowskich pisma pełnego będzie poprawne.
   • Przy nawigacji po kalendarzu w obszarze powiadomień, NVDA od teraz wymawia pełną nazwę dnia w tygodniu.
   • Przy używaniu metod wprowadzania dla języka chińskiego, takich jak Taiwan - Microsoft Quick w programie Microsoft Word, przewijanie w tył i w przód nie powoduje powrotu do oryginalnej lokalizacji kursora.
   • Używając Microsoft Word za pomocą UIA, nawigacji po zdaniach (alt+strzałka w dół / alt+strzałka w górę) jest ponownie możliwa.
   • Używając MS Word za pomocą UIA, od teraz są wymawiane wcięcia akapitów.
   • Używając MS Word za pomocą UIA, polecenie do śledzenia zmian i niektóre inne lokalizowane polecenia od teraz są wymawiane w programie Word.
   • Naprawiony błąd przy podwójnym pokazywaniu w brajlu oraz wymawianiem 'opisu gdy opis zgadza sie z 'treścią' lub 'nazwą'.
   • W MS Word z włączonym wsparciem UIA, od teraz oznajmianie błędów jest bardziej prawidłowe.
   • W Windows 11, NVDA już nie będzie wymawiała "okno" podczas naciskania klawiszy Alt+Tab podczas przełączania okien.
   • Nowoczesna strona komentarzy jest od teraz wspierana w programie MS Word, gdy dokument nie jest używany za pomocą UIA. Naciśnij alt+f12 aby się przemieszczać pomiędzy stroną komentarzy i dokumencie.

Comments on NVDA 2021.3

Bądź pierwszym komentującym
Proszę się zalogować przed dodaniem komentarza

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy