Wstęp

Każdego użytkownika Polskiego Centrum NVDA i każdego klienta serwisów internetowych oraz wszelkich innych usług online należących do Polskiego Centrum NVDA oraz oferowanych przez Polskie Centrum NVDA obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na naszych stronach WWW.

Polskie Centrum NVDA nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników swoich serwisów internetowych oraz wszelkich innych oferowanych usług online. Powierzone nam dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w celach realizacji pozostałych oferowanych usług online i nigdy nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Polskie Centrum NVDA możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówień czy usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych czasopism/newsletterów należących do Polskie Centrum NVDA wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma/newslettera. Imię pozwala nam zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie produktów i usług

Zamawianie produktów i usług oferowanych przez Polskie Centrum NVDA wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.

Niezapowiedziane wiadomości

Polskie Centrum NVDA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Polskie Centrum NVDA rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów internetowych oraz oferowanych usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane w serwisach należących do Polskie Centrum NVDA przy okazji wysyłania komentarzy, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Polskie Centrum NVDA nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Polskie Centrum NVDA mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach internetowych należących do Polskie Centrum NVDA.

Filmy o NVDA

Pokaż wszystkie filmy